Was die sondeval werklik belangrik?

image_pdfimage_print

 

Christ will hold us fast. But we need gospel friends to hold us close. —Albert Mohler

 

Was die sondeval werklik belangrik?

Hoekom is die lewe so moeilik? Hoekom is daar geen maklike antwoorde op al ons vrae nie? Teoloë haal gewoonlik Genesis 3 aan om hierdie vrae te probeer verduidelik. Brian Harris het na die gevolge van die gebeure in Gensis 3 gekyk.

 

Genesis 3 vertel vir ons van ‘n dramatiese dag toe dinge vir die mensdom verander het. Adam en Eva, verteenwoordigers van die mensdom, woon is ‘n pragtige tuin Die beperkings is min – hulle mag net nie van die boom van alle kennis eet nie. En toe die dramatiese dag toe Adam en Eva van die vrug van die boom eet. Toe verander alles. As ons vra waarom ons ly, verwys die Bybel na daardie dag toe die mens ongehoorsaam was. Wat was die gevolge van daardie dag?

  • Vers 7: Adam en Eva se oë gaan oop en hulle besef dat hulle naak was – hulle was nie meer gemaklik met hulle liggame nie. Dit is vandag steeds ‘n obsessie by baie mense. Dink net aan al die kosmetiese chirurgie wat vadag gedoen word.
  • Vers 8: Hulle is nie meer gemaklik met hulle verhouding met God nie – hulle probeer vir Hom wegkruip. Dit wat tot dusver vir hulle ‘n bron van vreugde was, word nou ‘n bron van vrees – hulle word bang vir God. Hulle kruip weg van Hom na wie se beeld hulle gemaak is! Hulle kruip weg van die verhouding waarin hulle hulle ware identiteit kon ontdek. As hulle van God wegkruip kon hulle nie meer weet wie Hy is nie.
  • Vers 12 – 13:Om ander te blameer, word die nuwe norm van verhoudings. Beide Adam en Eva blameer ander. Adam se verskoning is dat dit Eva was; Eva blameer die slang. Niemand aanvaar verantwoordelikheid nie – dit is altyd iemand anders se fout. Hierdie refrein hoor ons steeds.
  • Vers 14 – 15: Ons word bang vir slange. Hierdie gaan oor meer as net ons vrees vir slange. Die mens moes name aan al die diere gee en hulle moes die tuin bewerk. Nou word die mens se verhouding met sy omgewing verbreek.
  • Vers 16a: Kraam gaan met pyn gepaard. Ook hierdie gaan dieper. In Hoofstuk 4 lees ons van Kain en Abel. Kinders, aanvanklik bedoel as ‘n bron van vreugde, kan nou ook ‘n bron van pyn wees.
  • Vers 16b: Die man-vrou verhouding word moeiliker. Tot nou het Adam en Eva sy aan sy gewerk. Nou begin mans oor vrouens heers – dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Let hierop dat manlike oorheersing hier as ‘n straf beskryf word en nie as ‘n lewenswyse nie.
  • Vers 17 – 19: Werk word pynlik en moeilik. Tot nou toe was werk ‘n bron van trots en bevrediging. Adam en Eva het ‘n groot taak gehad, maar dit was kreatief en vol vreugde. Nou sal die aarde net dorings en dissels produseer.
  • Dood kom die wêreld binne – die pynlikste gevolg van almal. Die loon wat die sonde gee, is die dood (Romeine 6:23). Kyk net na die eerste dood wat in die Bybel beskryf word: Kain vermoor sy eie broer.

 

Daar is mense wat sal sê dat Genesis 3 nie waar is nie – dit is nie geskiedkundig waar nie. Wat egter belangrik is, is dat hierdie storie in die Skrif ingesluit is – dit is ons storie. Dit is hoe ons die lewe moet verstaan. Ons weet die lewe is gebroke. Hierdie storie sê vir ons hoekom dit so is: ons vervreemding van God. Ons leef in ‘n wêreld soos Genesis 3 beskryf.

 

Hierdie is ‘n slegte verhaal, maar daar is tog hoop Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle dit aangetrek. God gaan die mens uit die tuin wegstuur. Hy sien die vyeblare wat hulle gedra het om hulle te bedek. Hy besef dat hulle nie In die omgewing buite die tuin sal oorleef nie. God stuur hulle weg uit die tuin, maar Hy sorg steeds vir hulle.  Selfs as God hulle straf, verseker hy hulle oorlewing. Ons het ‘n wonderlike God.

 

 

image_pdfimage_print