Die toekoms van rentmeesterskap

image_pdfimage_print

 

A house divided against itself will not stand – Abraham Lincoln

 

Die toekoms van rentmeesterskap

Ons weet dat van die vroeë gemeenskappe alles wat hulle gehad het, gedeel het. Ons weet hulle het kollektes vir die armes opgeneem. Spesiale aandag is aan weduwees en wese gegee. Jesus kom en sê dat alles wat sy volgelinge besit, is syne. God is die Skepper van alle dinge. Hy leer hulle dat hulle versorging van mekaar en die gemeenskap waarin hulle lewe, is noodsaaklik vir hulle verhouding met Hom. Hy sê hulle moet hulle rykdom gebruik, dit vermenigvuldig en om vrygewig en eerlik daarmee te wees. Jesus sê ons moet onsself afvra wat ons met al God se dinge – sy wêreld en sy hulpbronne – gaan doen.

 

Kerke wat gaan oorleef is entiteite wat die intrinsieke waarde van hulle gemeenskappe en diegene wat daarin woon verbeter. Om dit te kan doen moet kerke verbind wees met mense in hulle siviele konteks. Hulle sal die gemeenskappe waarin hulle woon en die inwoners daarvan moet liefhê. Geloofsgemeenskappe woon nie in ‘n wêreld los van die wêreld om hulle nie. Ons bestaan op ‘n spesifieke plek en ons behoort daar en ons word opgeroep om die dinge wat God gemaak het, te onderhou.

 

Organisasies wat in die toekoms sal floreer is daardie organisasies wat opreg en nie vals is nie; hulle is oop vir deelname deur almal. Rentmeesterskap gaan oor verhoudings en dit sal groei as dit ‘n verhouding tussen mense en God is. Mense moet wat hulle gee, verbind met hulle waardes en hulle geloof in ‘n God wat omgee en wat mense help om met mekaar te verbind. Waar begin ons? Deur vertroue te herbou. Vertroue word gebou as die gemeenskap en nie die kerk die begunstigde is. Vertroue en gemeenskapsimpak is die meetinstrumente vir gesondheid en lewenskrag. Geloofsgemeenskappe van die toekoms moet sigbaar vir die wêreld om hulle wees.

 

Om by rentmeesterskap betrokke te wees, sal beteken dat ons ‘n mate van voorspelbaarheid verloor. Ons moet individue aan mekaar verbind deur nuwe metodes en tegnologieë te gebruik. Rentmeesterskap in die toekoms sal deursigtig wees – mense sal weet waarvoor die fondse gebruik word. Die gebruik van fondse sal aanspreeklik wees en reageer op die behoeftes. Die ontvanger sal  met respek en waardigheid hanteer word.

 

Die kerk se besigheid is nie om finansiële opbrengs te vermeerder sodat sy begroting kan klop nie. Ons is geroep. Rentmeesterskap gaan oor deelname aan God se ekonomie – God se voorsiening vir die wêreld. Rentmeesterskap gaan nie net oor gee nie, maar oor betrokkenheid met die skepping van ‘n nuwe wêreld. Uiteindelik gaan dit daaroor om individue met God en met mekaar te verbind.

 

image_pdfimage_print