Godsdienstige Pluralisme (4)

image_pdfimage_print

We encounter people throughout our days and, instead of being people with hopes and dreams, despair and failures, they become items on the list – Craig Gross

Godsdienstige Pluralisme (4)

Godsdienstige pluralisme is vandag ‘n ernstige probleem vir die kerk. Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie probleem spandeer.

Ons het vantevore na verskeie kenmerke van informele pluralisme gekyk. Hoe moet ons hulle hanteer?

          Verdraagsaamheid – ons moet identifiseer met die onderliggende kommer wat die klem op verdraagsaamheid plaas. Christene moet benadruk dat hulle teen rasisme en alle ander vorme van onverdraagsaamheid is wat mense se regte aantas. Ons moet ook die perke van verdraagsaamheid identifiseer. Daar is sekere gedragte en optredes wat nie verdra kan word nie. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid om sekere oordele te maak.

Die feit dat iets die waarheid is, is nie ‘n teken van onverdraagsaamheid nie. Ons moet die waarheid van ‘n aanspraak onderskei van die manier waarop dit oorgedra word. Ons moet beklemtoon dat alle godsdienste sekere eksklusiewe aansprake maak. Ons kan nie net die Christelike godsdiens verwerp omdat hulle sekere eksklusiewe aansprake maak nie

          Die aard van godsdienstige waarheid. Verskil die aanspraak op godsdienstige waarhede van die aansprake van die geskiedenis en wetenskap. Ons moet onderskei tussen voorkeure en waarhede. Praat ons van waarhede wat nie deur ons persepsies bepaal word nie

          Die ontoepaslikheid om godsdienste te oordeel en te evalueer. Mense beoordeel die hele tyd godsdienste. Die vraag is nie of ons godsdienste gaan evalueer nie, maar op watter gronde. Alle godsdienste maak tog aanspraak op sekere waarhede. Dit is hierdie waarhede wat evalueer moet word.

          Die aanname dat alle paaie na dieselfde eindbestemming lei. Dink aan die gelykenis van die blinde mans wat die olifant betas – elkeen dink hy voel iets anders. Maar godsdienste maak verskillende waarheidsaansprake – hulle kan tog nie almal reg wees nie, want party van die aansprake weerspreek mekaar.

 

Hiermee het ons aan die einde van hierdie kort reeks oor pluralisme gekom.

image_pdfimage_print

You may also like...