Is ek seker van my verlossing?

image_pdfimage_print

What God has done in his grace is to include us in Christ. In dealing with Christ he has dealt with the Christian; in dealing with the Head he has dealt with all the members –  Watchman Nee

Is ek seker van my verlossing?

Kan ek seker van my verlossing wees? Die Bybel sê: Beslis ja. Maar hoe kan ons seker wees?

  • Sekerheid kom deur die objektiwiteit van die storie

Verlossing is nie iets wat ek doen of voel of dink of bereik nie. As dit so was, kon ek beslis getwyfel het of ek genoeg gedoen het om verlos te word. Verlossing is egter iets wat God reeds gedoen het. Dit  leer ons uit die verlossingstorie in die Bybel.

Dit is ‘n storie gegrond op historiese feite en gebeure. Wat is hierdie storie? Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou (2 Korintiërs 5:19). Die feite van die evangelie is daar; dit is hierdie feite wat verlossing moontlik maak. Hou daaraan vas, want dit is jou versekering en hoop.

  • Sekerheid kom van die beloftes van God

God het aan ons wat glo die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy beloof het (2 Petrus 1:4). In Hebreërs lees ons: En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is (6:15). Ons kan ook seker van ons geloof wees as gevolg van God se beloftes. Hierdie versekering kry ons dwarsdeur die Bybel.

  • Sekerheid kom deur die getuienis en werk van die Heilige Gees

Ons is verlos deur wat God gedoen het. Tog is daar ook ‘n innerlike en persoonlike kant aan verlossing. Dit is waar die Bybel die rol van die Heilige Gees beklemtoon. In Handelinge 10 lees ons die verhaal van Kornelius. Hier sien ons dat die gawe van geloof met die gawe van die Heilige Gees gepaard gaan: Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Die Heilige Gees oortuig ons van die waarheid van die evangelie.

image_pdfimage_print

You may also like...