Jakob Stoei

image_pdfimage_print

A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions. -Confucius,filosoof en leermeester (c. 551-478 vC)

Jakob Stoei

In Genesis 32 lees ons ‘n boeiende verhaal uit die lewe van Jakob – hy stoei die hele nag met God. Uit hierdie stoeiery leer ons belangrike lesse oor gebed:

  • God se seëninge in ons lewens word deur gebed vrygestel

In Genesis 25:23 lees ons dat Rebekka God raadpleeg omdat haar tweeling teen mekaar gestamp het. God sê vir haar: Daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. God voorspel hier dat die seën Jakob s’n sal wees en nie Esau s’n nie. Maar dit is eers na sy stoeigeveg en nag van gebed  dat hy die belofte van God sy eie maak. Die Bybel is ‘n boek vol beloftes – ongeveer 3 000 van hulle. Baie van hulle is vir spesifieke mense en spesifieke situasies. Hy is die “ja” van God, die “ja” op al die beloftes van God (2 Korintiërs 1:20). Elke belofte is dus ‘n “ja” vir elke gelowige. Daarom moet ons nie net deur die Bybel lees nie – ons moet deur die Bybel bid en die beloftes van God vir ons toeeien.

  • Soms word God se seëninge deur volgehoue gebed vrygestel

Martin Luther het gesê dat Jakob se gestoei met God ‘n beeld is van stoei met ‘n oënskynlike vyandige God. Nog ‘n voorbeeld is die Siro-Fenisiese vrou wat na Jesus kom met die versoek dat Hy haar dogter sal genees (Markus 7). Luister na Jesus se eerste reaksie: Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie.  Is Jesus besig om haar weg te stuur? Nee, Hy gaan die dogtertjie genees al lyk dit aanvanklik asof Hy vyandig gesind teenoor hulle is. God is nie vyandig of ongevoelig nie – dit kruis is bewys daarvan dat Hy liefdevol is. Jesus wys hier vir ons dat gebed soms die indruk skep dat Hy vyandig is. Daarmee toets Hy ons geloof in sy goedheid.  Like a child trying to push against the hand of a parent, the parent gives only enough resistance to test the resolve of the child. So God resists us in prayer, to see our resolve in his goodness.” (Martin Luther)

  • Die seëninge van God word nie verkry deur ons planne nie

Aan die einde van hulle stoeigeveg vra God vir Jakob: Wat is jou naam? Natuurlik weet God wat Jakob se naam was, maar Hy wou hê dat hy dit moes erken. Onthou toe die bejaarde Isak vir Jakob gevra het wat sy naam was, was sy antwoord Esau. So het hy Esau se eersgeboortereg gesteel. Nou vertel hy die waarheid: “Ek is Jakob, die bedrieër. Ek het probeer om self my seëninge deur manipulasie te verkry. Nou is ek jammer.” Daarom gee God aan hom ‘n nuwe naam – Israel. God gee die seën – Jakob kry nie die seën deur allerhande slinkse planne nie. Seëninge kom nie deur beter beplanning nie, maar deur onderwerping aan God.

  • God self is die seën wat ons soek

God eindig sy ontmoeting met Jakob nie deur vir hom te sê dat alles nou reg is nie. Geen belofte dat hy sy ontmoeting met Esau gaan oorleef nie – om die waarheid te sê God maak hom mank sodat hy nie eers vir Esau kon weghardloop nie. Maar Jakob kry die grootste seën moontlik – die herstel van sy verhouding met God. Soms weerhou God seëning van ons sodat ons kan besef dat ‘n verhouding met God die grootste seën moontlik is. God verander nie altyd ons situasie nie – soms verander Hy ons identiteit. Hy verander ons van Jakob na Israel. ‘n Nag van gebed beteken nie al ons probleme is nou opgelos nie. Dit beteken wel dat ons belangrikste verhouding herstel is.

  • Ons weet dat God ons hoor, want Hy het vir ons swak geword.

In hierdie geveg moes Jakob vermorsel word. Hy is nie. Dit beteken dat God Hom teruggehou het – God word vrywillig swak. God hou Homself swak sodat Jakob verlos kan word.  Eeue later word Jesus swak aan die kruis sodat ons verlos kan word.

Soms lyk dit vir ons asof God nie luister nie. Hy luister – die kruis verseker ons dat Hy luister. God gee so baie om dat Hy selfs aarde toe gekom het om met Jakob te stoei. God gee so baie om vir ons dat Hy mens geword het om met ons sonde te stry. Daarvoor het Hy sy lewe gegee; daarom is ons verhouding met God herstel. Bid; bid aanhoudend; moenie moed opgee nie.

image_pdfimage_print

You may also like...