Leef uit jou Doop: 1.6 Die Doel van hierdie Boek

image_pdfimage_print

Leef uit jou Doop: Die Doel van hierdie Boek – Adrio König

1.6 Die doel van hierdie boek

Hierdie boek is nie bedoel as ’n verdediging van die kinderdoop nie, al sal hier uiteindelik ’n keuse vir die kinderdoop saam met die grootdoop gemaak word. Die doel is om uit te vind wat die Bybel, en meer spesifiek die Nuwe Testament, oor die doop sê. Dit is die grootste gebrek in die algemene doopsiening, nie net onder lidmate nie, maar onder leidende kerklike figure en selfs onder teoloë.

Selfs om oor die vraag na die kinderdoop te besluit, is dit eers nodig om deeglik die Bybel te bestudeer. Dit beteken dat die kinderdoop uit die Bybelse leer oor die doop moet voortvloei, anders moet ons daarvan afsien. Ons kan nie die kinderdoop op ander gronde bou as dié van die doop in die Bybel nie. En dieselfde reëls wat vir die grootdoop geld, moet ook vir die kinderdoop geld.

Hierin was ons tradisie nie altyd konsekwent nie. Calvyn is die klassieke voorbeeld. Hy skryf twee hoofstukke oor die doop. In die eerste een behandel hy die doop in die Nuwe Testament, en dit is ’n goeie weergawe van wat ons daar kry. Maar as hy in die tweede hoofstuk by die kinderdoop kom, het hy ’n ander stel teologiese beginsels om dié te regverdig.

Maar dit beteken ook dat die geskiedenis ná die Nuwe Testament nie deurslaggewend sal wees nie. Dit is trouens skokkend om te lees hoe vroeg die geloofsgemeenskap sekere kardinale heilswaarhede verloor het. TF Torrance het indertyd ’n boek geskryf waarin hy gewys het dat die hele genadeleer van die Nuwe Testament binne een eeu vervang is met die leer van die goeie werke (The Doctrine of

Grace in die Apostolic Fathers, 1960). Maar die afwesigheid van ’n gesonde genadeleer direk ná die Nuwe Testament kan ons tog nie oortuig dat die verlossing uit genade nie reg is nie.

As dit dus in hierdie boek oor die Bybel se leer oor die doop gaan, moet dít die maatstaf wees waaraan ons ons siening van die doop, óók die kinderdoop, moet meet. Verder sal in hierdie boek gepoog word om die standpunte téén en vír die kinderdoop so na as moontlik aan mekaar te bring. Dis altyd maklik om karikature van ander standpunte te skep en dit dan te demoniseer. Maar ons het

dit lank genoeg gedoen, en daardeur eerder die evangelie oneer aangedoen. As ons regtig saam die Here Jesus liefhet en dien, kan ons seker waardig van mekaar verskil, en daarby kyk hoe ná ons aan mekaar kan kom. Sal dit nie ’n getuienis van die krag van die Heilige Gees wees nie?

 

leefuitjoudoopMense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike doop. Leef uit jou Doop (2011) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die doop.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...