Mense en Redding: Die Johannese geskrifte (4) – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Mense en Redding is ‘n reeks artikels geskryf deur Prof Jan van der Watt. Ons dank aan CUM vir die gebruik van hierdie materiaal.

‘n Laaste gedeelte wat aandag moet kry, is die woorde van Johannes die Doper wat met die volgende woorde na Jesus verwys (Joh 1:27): “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Meer sê Johannes nie, wat ‘n mens natuurlik laat wonder waarna die Lam verwys? Dit lyk egter of Johannes hier impliseer dat Jesus as die Paaslam gesien moet word. Dit word duidelik uit opmerkings in die kruisverhaal. Daar sterf Jesus aan die kruis op dieselfde tydstip as wat die paaslammers in die tempel geslag word. Dan word sy bene nie gebreek nie (Joh 19:33-36), wat ‘n moontlike verwysing na die paaslam is wat niks mag makeer nie. Wat het die paaslam presies gedoen en beteken? Die paaslammers se bloed is in Egipte deur die Israeliete aan die kosyne gesmeer sodat die doodsengel nie by hulle inkom nie. Die bloed het dus as beskerming teen die bose gedien. As Jesus dus die Lam van God genoem word, beteken dit dat Hy gelowiges teen die effek van die sonde sal beskerm. Op die manier kry hulle lewe en is die bedreiging van die sonde weggeneem. Die teks word tog deur sommige verstaan as dat die bloed van die Lam die sonde sal wegwas en dat dit tot versoening sal lei. Dit word egter nie heeltemal so duidelik in die Evangelie bevestig nie.

 Volgende keer begin ons na Paulus se beskrywing van redding kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...