Moderne Engele

image_pdfimage_print

Moderne Engele

Ons tyd sien ‘n groot belangstelling in engele.  Televisie-reekse word aan die onderwerp gewy, en talle boeke verskyn maandeliks wat vertel van mense se ervaring met dié bonatuurlike wesens.  Moet Christene bly wees oor dié nuwe belangstelling?

Christene betwyfel nie die bestaan van engele (en ander bonatuurlike wesens waarvan ons min verstaan) nie.  En ons twyfel ook nie daaraan dat engele by geleentheid aan Christene verskyn nie.  Maar die nuwe en diepgaande belangstelling in die bonatuurlike is nie as sodanig iets om oor opgewonde te raak nie.  Dit het veel eerder met die New Age-filosofie van panteïsme te doen as met die God van die Bybel.

Ongelukkig besef Christene dit nie aldag nie, en dra dan die vreemde idees wat deur die tydsgees versprei word, in die Kerk in.  Ek wil u daarteen waarsku.  Die nuwe belangstelling in engele word deur drie kragte gedryf, of deur drie veronderstellings gedra.  Die eerste is panteïsme, wat die hele skepping en alles daarin as god sien.  Die nuwe geloof is ook misties, deurdat dit waarheid beskou as iets wat in die mens is, en wat die mens slegs moet ontsluit.  Dit is ook sinkretisties, met ander woorde, dit beweer dat alle godsdienste idees ewe waardevol is, en dat die waarheid uit die somtotaal van alle godsdienste bestaan.

 

ELIZABETH KüBLER-ROSS

Elizabeth Kübler-Ross het bekend geword vir haar wetenskaplike waarneming van wat gebeur as mense sterf.  Haar boek, “On Death and Dying“, het met reg wêreldbekend geword.  As sy die vrede sien waarmee mense sterf, en hoor hoe die sterwendes getuig van ‘n liefdevolle Lig wat hulle bely, word sy ‘n gelowige.  In haar outobiografie, “The Wheel of Life“, vertel sy dat haar reis egter nie by geloof in God geëindig het nie.  Sy het begin glo dat engele mense begelei wat sterf, en sy het kontak met dié wesens begin maak.  Vandag lei sy seances waar geeste materialiseer en allerlei onheile uitbroei.

Onthou gerus die waarskuwing van Paulus in 2 Korintiërs 11:13-15.  Daar is vals apostels wat voorgee dat hulle deur God gestuur is, maar in diens van Satan staan wat hom as ‘n engel van die lig voordoen.  Moenie almal vertrou wat die taal van geloof gebruik nie!

 

VERSIGTIGHEID

As daar een eienskap is wat Christene in ons dag nodig het, is dit dié van die Bereaanse Christene.  “Die mense daar (in Berea) was ontvankliker as dié in Tessalonika.  Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die Skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê” (Hand 17:10).

Om die taal van die Bybelse Christendom te gebruik, is nog nie om ‘n Christen te wees nie.  Wees gewaarsku!

 

ENGELE

Wat kan ons van engele sê?  Wanneer ons oor iets praat wat in God se dimensie bestaan, is dit belangrik om die beginsel te gebruik wat in Deuterononium 29:29 vermeld word: “Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet”.  Sê wat die Bybel sê.  En bly weg van wat nie geopenbaar is nie.

Nehemia 9:6 noem dat God die hemelinge gemaak het – ‘n magtige leërmag wat in diens van God staan.  Die hemelinge word die seuns van die Magtige (Psalm 89), die seuns van God (Job), gode (Psalm 8), môresterre (Job), prinse (Daniël) en magte in die hemelruim (Efesiërs 3) genoem.  Iewers het ‘n belangrike leier van die hemelinge geval deur aan God ontrou te word, en hy en sy volgelinge is uit die hemel geban.  Die metaforiese taal van Jesaja 13 en Esegiël 28 vertel daarvan.

Wat doen die engele wat aan God se hof is?  Hulle dien God (Jesaja 6:1-4), funksioneer op ‘n vlak wat vir ons verborge is en word uitgestuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf (Hebreërs 1:3-14).

 

BELANGSTELLING

Waar kom die skielike belangstelling in engele vandaan?  Ek meen dit is die gevolg van die onsekerheid wat mense van ons dag beleef as hulle oor die toekoms dink.  Die wêreld het vir mense te groot geword om te hanteer.  Dink aan Suid-Afrika – jy kan enige dag die slagoffer van misdaad, geweld of regstellende aksie word.  Die mens wat bang en benoud, angstig en gespanne is, soek na iemand wat groter is en jou kan help.  Iemand wat jou kan beskerm en verantwoordelikheid vir jou toekoms kan aanvaar.

Kyk weer na Hebreërs 1:3-14.  Jesus Christus is ver verhewe bo die engele (vers 4).  Hy is die heerlike verskyning van God.  Deur sy Woord en mag hou Hy alles in stand.  En Hy bly vir ewig.  Hoekom verder soek?  Die moderne mens soek op die verkeerde plek.

Ken jy Hom?  Het Hy al die heerlikheid van God aan jou openbaar?  Hou Hy jou huis en huwelik en lewe in stand?  Is jy ewig omdat jy in Hom en Hy in jou is?  Daar is nie hulp by die “engele” te kry nie.  Slegs Jesus kan jou help en red, beskerm en red!
Skrywer: Dr Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...