‘n Nuwe Kategismus: Inleiding (2)

image_pdfimage_print

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired and success achieved.”  – Helen Keller

 ‘n  Nuwe Kategismus: Inleiding (2)

 

Hoekom nuwe katagismusse skryf?

Daar is tog baie uitstekende kategismusse wat die toets van die tyd deurstaan het. Hoekom  ‘n nuwe een? Mense besef nie dat daar ‘n tyd was toe dit normaal en belangrik en noodsaaklik was vir kerke om gereeld nuwe kategismusse te skryf nie.

Die Lutherse kerk het Luther se groot en klein kategismusse (1529). So is daar  Calvyn se Geneefse Kategismus (1541), die Heidelbergse Kategismus (1563) en die Westminster Kategismus. Dan is daar baie kategismusse wat net in bepaalde denominasies of groepe gebruik is.

 

Hoekom het mense kategismusse geskryf?

  • ‘n Omvattende uitleg van die evangelie.  Nie alleen word die evangelie verduidelik nie, maar ook die boustene waarop die evangelie gebou is, word uitgelê. Dit sluit dan dinge in soos die Bybelse leerstellings van God, die menslike natuur, van sonde, ens.
  • Die uitleg word op so ‘n manier gedoen dat dwaalleer, foute en dit wat die tyd en kultuur glo, hanteer en weerspreek word.
  • ‘n Meer pastorale doelwit was om ‘n onderskeibare groep mense – ‘n soort teenkultuur – te vorm wat meer en meer gelykvormig aan Christus word. Hierdie geld nie net vir die karakter van individue nie, maar ook vir die gemeente se kommunale lewe.

Hierdie doelwitte verduidelik waarom ‘n nuwe kategismus nodig is. Die uitleg van die leerstellings in die evangelie mag nie afwyk van dié van ouer kategismusse wat Bybels waar is nie, maar die kultuur en ook die versoekings en uitdagings waarvoor mense toegerus moet word om dit te hanteer, het verander.

 

Die nuwe kategismus

Die New City Catechism bestaan uit 52 vrae en antwoorde. [Die Heidelbergse Kategismus het 129 en die Westminster Shorter het 107 vrae en antwoorde.] Daar is dus een vraag en antwoord vir elke week. Dit pas dus gemaklik by die jaar in.

 

Dit is ‘n gesamentlike volwasse en kinder kategismus – dieselfde vraag word vir beide groepe gevra. Die antwoord vir die kinders is altyd deel van die antwoord vir die volwassenes. Dit beteken die ouers leer hulle kinders en leer terselfdertyd die antwoorde. Die kinders se antwoord is ‘n verkorte weergawe van die volledige antwoord.

 

Die New City Catachism is gebaseer op Calvyn se Geneefse Kategismus, die Westminster Shorter and Larger Catechisms, maar veral die Heidelbergse Kategismus. Dit stel mense dus bloot aan die insigte en rykdom van die kategismusse wat tydens die Hervorming ontstaan het. Dit sal hopelik mense aanmoedig om dieper te delf in die geskiedkundige kategismusse en om die kategetiese proses dwarsdeur hulle lewe vol te hou.

 

Die kategismus word in drie dele verdeel:

Deel 1 = God, die skepping en sondeval, die wet (20 vrae)

Deel 2 = Christus, verlossing en genade (15 vrae)

Deel 3: Gees, herstel, groei in genade (17 vrae).

 

Soos in meeste tradisionele kategismusse word elke vraag en antwoord vergesel van ‘n vers uit die Bybel. Vir elke vraag en antwoord is daar ‘n kort kommentaar en ‘n kort gebed geneem uit die onderrig en preke van leermeesters uit die verlede. Dit help lesers om na te dink oor die onderwerp wat ondersoek word. In die afdeling vir kinders word die vrae en antwoorde vergesel van dieselfde Bybelteks. Die gebede vir volwassenes is aangepas, gemoderniseer, korter en eenvoudiger om dit meer toepaslik vir kinders te maak. Daar is ook kort video kommentare deur moderne teoloë.

 

Hierdie nuwe kategismus bestaan uit 52 vrae en antwoorde. Hulle is veral goed vir studie in groepe soos families en kleingroepe (vir die eerste tien minute van die byeenkoms).

 

Die beplanning vir 2013 is soos volg:

  • Ons begin met ‘n reeks blogs oor die Apostoliese Geloofsbelydenis op 1 Januarie 2013.
  • Dit word gevolg deur ‘n reeks oor die Ons Vader-gebed.
  • Elke Sondag publiseer ons ‘n vraag en antwoord uit die nuwe kategismus

 

image_pdfimage_print

You may also like...