www.bybelkennis.co.za Blog

Perspektief op gebed (7) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

HOOFSTUK 4: OP MY KNIEë IN AANBIDDING EN LOF. Hierdie hoofstuk word in vyf dele onderverdeel:                                                 Deel 1: Aanbid Hom, kniel voor Hom neer.                                                 Deel 2: Here, aan U alleen die lof!                                                 Deel 3: Lof uit ‘n...