Salwing van siekes met olie – Francois Malan

image_pdfimage_print

Leser vra:

Mag die salwing van siekes deur ouderling opgevolg deur gebede nog vandag gedoen word?Hoekom sien baie predikante dit as oud modies en rituele van die ou testament.Ons het in die onlangse verlede as bybelstudie groep uitgereik na mense wat baie siek was en die sieke gesalf met olie.Een geval het die vrou se man ons geskakel om uit te ryk na sy vrou wat kanker gehad het en in die bed was na kwaai chemo behandeling.Nadat ons haar gesalf en gebid het het sy die volgende oggend geskakel om dankie te se dat ons getrou was aan die woord en haar te salf en gebid het.Sy het getuig sy is besig om vir haar familie ontbyt voor te berei en daarvan getuig dat haar kanker nou in remissie is.Kan ons dit dan beskou as ‘n ritueel of dat God net genadig was en gebede verhoor het.Kan ons nog salwing onder leiding van die Heilige gees doen?

Antwood:

Prof Francois Malan aantwoord:

Die salwing met olyfolie moes in die tyd van die Ou Testament dien as teken van die sekerheid van die genesing. Olie is seremonieel aangewend by die genesing van melaatses (Levitikus 14:10-18) as teken van versoening met die Here, as teken van reiniging van sy onreinheid en dankbare toewyding aan die Here.

Volgens destydse opvatting was olyfolie ook ’n geneesmiddel.

In Jesaja 1:6 sê die Here van die sondige nasie Israel: ‘Die hele kop is vol seerplekke en die hele gestel is verswak. Van kop tot tone is daar nie een plek heel nie: dit is die ene kneusplekke, hale en rou wonde! Hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie.’

In Lukas 10:34 vertel Jesus van die barmhartige Samaritaan wat die man wat onder rowers verval het se wonde verbind het en olyfolie en wyn daaroor gegiet het.

Volgens Markus 6:13 het die twaalf apostels van Jesus baie demone uitgedryf en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak.

Jakobus 5:14 sê: ‘As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep sodat hulle vir hom kan bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olyfolie gesalf het.’

Olyfolie is gebruik soos ons vandag medisyne gebruik vir siektes, waarvoor ons bid dat die Here die medisyne sal gebruik vir die heling van die sieke. Omdat olyfolie genesende krag het, is dit nie verkeerd om ’n sieke se wonde met olie te verbind, soos met ander medisyne nie. Die salf met olyfolie was ’n daad van barmhartigheid teenoor die sieke. Ons glo dat dit die Here is wat genees. En Hy gebruik die mediese kennis wat ons van Hom af kry, om ons liggaam se immuunstelsel te versterk om die genesing te doen, of die verswering teen te werk.

Dit is die Here alleen wat genees (Ps 103:3 ‘Dit is Hy wat al my siektes genees’). Daarom is die gebed vir die siekes belangrik. Maar dit is die Here wat besluit of Hy sal genees of nie (vgl. bv. Paulus se drie maal wat Hy by die Here gesmeek het in 2 Kor 12:7-9). Ons kan nie salwing gebruik om die Here te dwing om iemand te genees nie. Genesing bly sy vrymagtige besluit oor elke geval en elke mens. Daarom moet die salwing van ’n persoon nie by die sieke valse verwagtings kweek dat hy of sy gesond sal word nie, maar dit bly onderhewig aan die wil van die Here. Daarom bly ons gebed ‘nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Maar ons bid in geloof en vertroue dat Hy die beste vir ons sal doen. Romeine 8:28 sê: ‘Ons weet dat alles ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene wat volgens sy voorneme geroep is…’  Jakobus 5:15 verseker ons ook: ‘Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer laat opstaan. Maar Jakobus 5:16 voeg by: Bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word.

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...