Tagged: evangelisasie

image_pdfimage_print

VERKONDIG DIE EVANGELIE IN ‘N MULTIKULTURELE WÊRELD

 

“All places are places of worship to a Christian. Wherever he is, he ought to be in a worshiping frame of mind.” C. H. Spurgeon

Verkondig die evangelie in ‘n multikulturele wêreld

Ons leef in ‘n multikulturele wêreld – baie rasse en etniese groepe, maar ook baie verskillende godsdienste en filosofieë. Ons kan hulle onmoontlik nie almal verstaan nie. Dit herinner nogal aan die situasie wat in Rigters 21:25 beskryf word: In daardie tyd was daar nog nie ‘n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë.

Die vraag waarop Christene moet antwoord, is: In ‘n situasie soos dié waarin ons ons tans bevind, hoe kan ons die boodskap van Jesus Christus aan die wêreld om ons verkondig? Om dit nog moeiliker te maak, beweeg ons in ‘n post-Christendom tydperk – mense weet al hoe minder van wat dit beteken om in Jesus Christus te glo.

Evangelisasie: Oorkom die hindernisse

For unless we are united with all the other members under Christ our head, no hope of the future inheritance awaits us – Calvyn

 

Evangelisasie: Oorkom die hindernisse

Daar kom toe ‘n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: “Gee My ‘n bietjie water om te drink.” Sy dissipels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, vir my, ‘n Samaritaanse vrou, water om te drink?” Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. (Johannes 4:7 – 9)

Hier is drie hindernisse wat Jesus oorbrug:

Paulus en evangelisasie (3)

 

First they came for the Socialists, and I did not speak out– Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out– Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out– Because I was not a Jew.Then they came for me–and there was no one left to speak for me. – Martin Niemöller (1892–1984) oor lafhartigheid van die Duitse intellektueles teenoor Hitler

 

Paulus en evangelisasie (3)

Die ononderhandelbare evangelie wat Paulus verkondig

Want Hy het ‘n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur ‘n man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Homuit die dood laat opstaan (Handelinge 17:31).

Hier word Jesus bekendgestel. Paulus het eers die raamwerk daargestel voordat hy vir Jesus bekendstel. Dit is die metanarratief – die groot storie wat al die ander stories verduidelik.

Paulus en evangelisasie (2)

 

Fault-finding is the easiest of all tasks – J. C. Ryle

Paulus en evangelisasie (2)

Watter raamwerk gebruik Paulus? Daar is drie waarnemings vooraf:

          Ons lees Paulus se toespraak in drie minute, maar toesprake voor die Areopagus was beslis nie kort nie. Hierdie is ‘n erg gekondenseerde verslag van wat Paulus gesê het. Paulus het waarskynlik op elke punt in hierdie verslag verder uitgebrei.

image_pdfimage_print