Tagged: Kruis

image_pdfimage_print

Die kruis of Nike se embleem?

When elephants fight, the grass gets trampled – ‘n Spreekwoord uit Afrika.

Die kruis of Nike se embleem?

Paul Louis Metzger sê dat hy die gevoel kry dat ons in die kerk die kruis met Nike se embleem vervang het. As ons aan die Nike simbool dink, dink ons aan “Just do it.” Het ons nie iets hiervan in die kerk ingedra nie? As iemand ‘n probleem het, maak dit reg. Het Jesus gekom om ons reg te maak of om ons te genees. Ons gaan nie iemand met ‘n kitsoplossing – just do it – genees nie.

Nike simboliseer oorwinning. So kan ons trots voel as ons iemand in nood “regmaak.” Maar as ons dit nie regkry nie? Maak ons ons los van hulle en beweeg verder? Die onvermoë om hulle probleme op te los, simboliseer immers mislukking. Soms luister ons na vriende se probleme. Dit klink oorweldigend. Ons groot vrees is dat ons by hulle probleme betrek sal word. Hierdie mense voel dikwels dat die geloofsgemeenskap hulle verwerp het. Nike se “Just do it” skreeu harder as die ware kerk se “Just be it.” “Just be it,” sluit in dat ek van my eie voorkeure afstand doen .

Die kruis staan sentraal in die Christelike geloof

Our heavenly Father never takes anything from his children unless he means to give them something better. —George Muller

 

Die kruis staan sentraal in die Christelike geloof

Die kruis staan sentraal in ons geloof – geen wonder dat dit die simbool van ons geloof is nie. Hoekom staan die kruis sentraal?

  • God het Hom die duidelikste aan ons geopenbaar aan die kruis

Dikwels benader ons die Skrif as God se ensiklopedie. Ek wil weet wat die Bybel oor trots of die huwelik of oor lyding sê. Ek kry ‘n aantal versies en weet wat die Bybel oor daardie onderwerp sê. Dit is ‘n gevaarlike benadering. Ons glo dat die hele Bybel God se openbaring aan ons is, maar die doel en hoogtepunt van die Bybel is die Skepper se verlossing van die skepping. Die kruis staan as die sentrale boodskap van die Bybel. Ons sien God die duidelikste deur die lens van die kruis. Die kruis openbaar sy oppermag, mag, heiligheid, genade, heerlikheid en oorwinning Ons kan nie God bestudeer sonder om ‘n studie van die kruis te maak nie – dit is waar God Hom bekend gemaak het.

Die betekenis van die kruis (2)

There is little virtue in the beauty which calls attention to itself; modest beauty is the last to extol its own charms. —C.H. Spurgeon

Die betekenis van die kruis (2)

Ons gaan nou verder na die betekenis van die kruis kyk.

  • Die kruis bring genesing vir ‘n stukkende en gebroke mensdom.

Hierdie tema is reeds deur die profete hanteer. God word vergelyk met ‘n son van redding met genesing in sy strale (Maleagi 4:2). Jesus se genesende bediening kan as ‘n voortsetting en uitbreiding van hierdie tema gesien word.

Die betekenis van die kruis (1)

Don’t pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees. —Corrie Ten Boom

 Die betekenis van die kruis (1)

Wat is die betekenis van die kruis van Christus? Die boodskap van die kruis is so ryk en ingewikkeld dat ons dit baie moeilik in net ‘n paar woorde kan opsom. Tog is daar ‘n paar elemente wat ons kan identifiseer – elkeen is relevant vir sekere groepe mense. Kom ons kyk na vier van hierdie elemente – ons kan nog baie ander byvoeg:

1.Die kruis van Christus is die basis van verlossing van die mens se sonde.

image_pdfimage_print