Vervloeking – Francois Malan

image_pdfimage_print

Wayne vra

Die vraag wat ek graag aan u wil stel is:

  1. Kan iemand ‘n Christen vervloek? ‘n Vloek op ‘n Christen plaas?
  2. Kan iemand ‘n ander person in die Naam van Christus vervloek? Deur byvoorbeeld te se “ Ek vervloek jou in die Naam van Jesus Christus en dit en dat sal jou tref”

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

’n Vloek vra eintlik vir God om iemand of iets te straf as iets wat die persoon sê nie die waarheid is nie of as iemand iets nie uitvoer wat hy/sy beloof het nie

(soos bv. die vyeboom wat reeds blare het sonder om vrugte te dra, as beeld van Israel wat uiterlik godsdienstig is, maar nie vir God in hulle harte eer en liefhet nie. Jesus het die vyeboom vervloek omdat dit nie aan sy doel beantwoord het nie Matt 21:18-22).

of dat iemand reeds deur God veroordeel is of dat iemand in gevaar staan om deur God veroordeel te word

(Joh 7:49 So beskou die Fariseërs verkeerdelik dat die mense wat in Jesus glo, deur God vervloek is; Gal 3:10 sê juis: die mense wat soos die Fariseërs op die nakoming van die wet staatmaak om hulle verhouding met God reg te stel, val onder ’n vloek).

 

  •   Bileam was deur Balak van Moab gevra om Israel te vervloek. Maar telkens wanneer Bileam hulle moes vervloek, is hulle deur Bileam geseën omdat hulle die Here se volk was (Numeri 22:36-24:25).

So kan niemand ’n Christen vervloek of ’n vloek op ’n Christen plaas nie, want Paulus sê: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? (Romeine 8:31).

  •  Paulus skryf in 1 Kor 16:22 ‘As iemand die Here nie liefhet nie, laat hom ’n vervloeking wees.’ Maar om iemand te vervloek in die Naam van die Here, is aanmatigend en arrogant. Romeine 12:14 së: Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie; 12:16 moenie hoogmoedig wees nie, maar skaar julle by die nederiges; 12:17 moet niemand kwaad vir kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is; 12:19 Geliefdes moet julleself nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe: ‘My kom die wraak toe, Ek sal vergeld’ sê die Here.

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...