Vrae wat ons oor elke teks moet vra

image_pdfimage_print

 

Inerrancy means the word of God always stands over us and we never stand over the word of God. —Kevin DeYoung

 

Vrae wat ons oor elke teks moet vra

Ons het vantevore ‘n soortgelyke blog geskryf. Ons gaan dit egter nou prakties toepas op die verhaal van die dogtertjie van Jaïrus en die vrou met bloedvloeiing (Markus 5:21 – 43). Hoe beantwoord hierdie gedeelte ons vyf vrae?

 

  • Wat leer hierdie teks my van God

God eer die geloof van almal wat deur Jesus na Hom toe kom. Sosiale status, geslag en ander onderskeiding is onbelangrik. God sorg vir die man wat besete was met bose geeste, die bekende man (Jaïrus), die uitgeworpe vrou met bloedvloeiing en die klein dogtertjie wat magteloos was. God het mense lief sonder enige onderskeid. Hy het geen witbroodjies nie.

 

  • Wat leer hierdie teks my van die sondige mensdom?

Siekte en dood is werklikhede van ons gevalle en sondige wêreld. Ons wêreld het die aanraking en genade van God deur Jesus Christus dringend nodig.

 

  • Wat leer die teks my van Jesus Christus?

Jesus gee om vir mense wat seergekry het. Jesus doen sy werk volgens sy tydtafel. As Jesus die onreines aanraak, word hulle rein, want Hy neem hulle onreinheid op Hom. Jesus gee genesing en lewe aan diegene wat Hom vertrou. Hy gee krag aan diegene wat geen krag het nie.

 

  • Wat wil God hê dat ek moet weet?

Ons kan met ons versoeke na Jesus kom – maak nie saak wie ons is en wat ons gedoen het nie. Ons moet in geloof na Hom kom – ons moet glo en nie bang wees nie. God aanvaar onvolmaakte geloof vanuit ‘n opregte hart as die voorwerp van die geloof Jesus Christus is.

 

  • Wat wil God van my hê?

God wil hê dat ons met enige versoek na Hom sal kom. God wil hê dat ek Hom vertrou ten spyte van my omstandighede. Hoekom? Want hy kan vertrou word om ons te genees en die groot vyand – die dood – te oorwin. Hoe weet ek dit? Ons kyk na die kruis en die leë gtaf. Wat ‘n Verlosser.

 

Hierdie vyf vrae moet deel van ons Bybelstudie word.

 

 

image_pdfimage_print