Wat beteken veertien

image_pdfimage_print

Wat beteken veertien – Francois Malan

Hyla vra:

As ek wil weet wat beteken n syfer, waar begin ek. Bv. In Matt 1: 17 word daar na 3 x 14 geslagte verwys. Iewers het ek gelees dat 14 is die numerise waarde van “Dawid” in Hebreews wat heenwys na Jesus as seun van Dawid. Hoe weet ek dat dit is wat 14 beteken? En dan hoekom 3 x 14?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

Die Ou Testament is oorspronklik in Hebreeus geskryf (die Nuwe Testament in Grieks). Die Hebreeus het oorspronklik slegs die medeklinkers van woorde geskryf. Later is klinkers onderaan bygevoeg. Die Hebreeus vir Dawid is DWD. Hebreeus het nie syfers nie en gebruik die alfabet vir syfers: Alef (A=1), Bet (B=2), Gimmel (G=3), Dalet (D=4), He (H=5), Waw (W=6). D4+W6+D4=14.

 

Matteus se geslagslys van Jesus deur Josef begin van Abraham tot Dawid 14 geslagte:

1 Abraham, 2 Isak, 3 Jakob, 4 Juda, 5 Peres, 6 Gesron, 7 Ram, 8 Amminadab, 9 Nagson,

10 Salmon, 11 Boas, 12 Obed, 13 Isai, 14 Dawid (vgl. Rut 4:18-23).

 

Van Dawid tot die ballingskap in Babilonië 14 geslagte:

1 Salomo, 2 Rehabeam, 3 Abia, 4 Asa, 5 Josafat, 6 Joram, 7 Ussia, 8 Jotam, 9 Agas, 10 Hiskia, 11 Manasse, 12 Amon, 13 Josia, 14 Jojagin en sy broers.

 

Na die Babiloniese ballingskap begin dit weer by Jojagin tot by Josef 14 geslagte:

1 Jojagin, 2 Sealtiël, 3 Serubbabel, 4 Abihud, 5 Eljakim, 6 Asor, 7 Sadok, 8 Agim, 9 Elihud,

10 Eleasar, 11 Mattan, 12 Jakob, 13 Josef, 14 Jesus.

 

Soms is ‘n geslag oorgeslaan en is die kleinseun genoem as kind van sy oupa (vgl. bv. die geslagsregister in 1 Kronieke 3). Die skrywer wou dit in drie groepe van 14 indruk – of dit is om die betekenis van Dawid te onderstreep is moontlik. 14 =  2×7 en sewe word dikwels gebruik vir die verhouding tussen God (3 Vader-Seun-Heilige Gees) en sy mense oor die wêreld (4 windrigtings: Oos-Wes-Noord-Suid).  

 

Dat Jesus die Seun van Dawid is, kom reeds uit 2 Sam 7:13-14 waar die verwagting begin. Vgl ook Mat. 22:41-46 waar David se Ps 110:1 op Jesus toegepas word. Soos Dawid is Jesus ook Koning (Dawid was ook profeet en het soms as priester opgetree). Matteus wil juis wys dat Jesus die Gesalfde Koning is (Die Griekse woord vir Gesalfde is Christus, en in Hebreeus Messias), die Messias wat die Jode verwag het (vgl Mat 26:63; 28:18).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print