Geloofsvrae: Die eienskappe van die mens

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die eienskappe van die mens – Adrio König

Die eienskappe van die mens 

Dit is nie so dat ons mense is en dan verder ook nog in ‘n verhouding met God staan nie. Ons verhouding tot God is wesenlik vir ons menswees. Hierdie verhouding behels dat ons sy bondgenoot en beeld is. Ons roeping is om in verbondenheid aan Hom te leef en sy beeld, sy manier van lewe, te vertoon. Dit is natuurlik ‘n vraag of dit nie darem ‘n bietjie hoog ingesit is nie. Sal ons daar kan bykom?

Wat dit in elk geval beteken, is dat ons vir God moet vra wie ons is en hoe ons moet leef. Dit is wat ons daarmee bedoel dat ons ons mensbeskouing op ons siening van God bou (fundeer).

Om God se bondgenoot en sy beeld te wees, is twee kante van dieselfde saak. As sy bondgenoot moet ons by Hom inpas. Die verbond is ‘n verhouding. In hierdie verhouding het God die inisiatief geneem en bepaal wat sy rol sal wees én wat ons s’n sal wees. Omdat Hy God is, neem Hy die inisiatief, en ons moet reageer. Hy spreek die oorspronklike woord, en ons moet ant-woord. Ons woord kan nie dieselfde wees as sy woord nie, dit moet ‘n paslike ant-woord wees. Om te pas, moet dit juis anders wees, maar paslik anders. Omdat Hy gesag het, sal ons antwoord pas as dit gehoorsaamheid is. Omdat Hy genadig is, sal ons paslike antwoord dankbaarheid wees. Omdat Hy getrou is, moet ons Hom antwoord met vertroue en geloof. Omdat Hy die God van die toekoms en die beloftes is, sal ons paslik antwoord met hoop.

Ons kan hierdie eienskappe van die mens komplementêre eienskappe noem, `aanvullende’ eienskappe, eienskappe wat anders as God s’n is (ons is na alles nie God nie), maar paslik anders, wat die ontbrekende pool in die verhouding aanvul. By gesag pas tog gehoorsaamheid, by getrouheid vertroue. Dit pas soos ‘n hollens by ‘n bollens. Só bepaal die feit dat ons sy bondgenote is, hoe Hy bedoel het dat ons moet wees en lewe.

Maar daar is ook ‘n ander reeks menslike eienskappe wat ons kan aflei uit die feit dat ons ook die beeld van God is. Dit beteken dat ons iets van Hom in ons lewe moet reflekteer. Ons moet soos Hy lewe, vergewe, liefhê, barmhartig wees, ens. Dit dui op ‘n bepaalde ooreenkoms. Hierdie eienskappe moet met syne ooreenstem, al sal dit altyd op sy beste maar net ‘n analogie, ‘n beperkte ooreenkoms wees. Ons is immers nie God of goddelik nie. Ons kan dus ook van ons analoë eienskappe praat.

Omdat God liefde is, moet ons liefhê, omdat Hy vry is, moet ons vry wees, omdat Hy heilig en geduldig is, moet ons heilig en geduldig wees.

Ons het hier dus ‘n tweede stel eienskappe van die mens wat ons uit God s’n aflei. Hierdie keer gaan dit om ooreenstemmende (analoë) eienskappe, nie om eienskappe wat anders is en daarom komplementerend is nie. In komplementerende eienskappe gaan dit om die verskil tussen God en mens (die verbond), en in analoë eienskappe om die (beperkte!) ooreenkoms (ons is sy beeld).

So probeer ons uit ons siening van God aflei hoe ons as mense bedoel is om te wees.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...