www.bybelkennis.co.za Blog

Kruisiging – die oorsaak van dood (2)

Kruisiging – die oorsaak van dood (2)

 

Jesus se kruisiging

Dit was nege-uur die môre toe hulle Hom gekruisig het (Markus 15:25). Jesus het daardie selfde dag – ongeveer drie-uur – gesterf. Johannes vertel vir ons dat die twee misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is toe nog gelewe het. Die soldate het hulle bene gebreek.  Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat Hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie (Johannes 19:33).

Kruisiging – die oorsaak van dood (1)

Kruisiging – die oorsaak van dood (1)

Daar is heelwat artikels op hierdie webblad wat verskillende aspekte van die kruis en kruisiging hanteer. In hierdie reeks artikels gaan ons spesifiek na die mediese aspekte van kruisiging kyk. Waar dit van belang is, sal ons sekere punte wat reeds elders hanteer is, weer bespreek. Reeds in 1847 het Stroud ʼn boek oor die oorsaak van dood in gevalle van kruisiging geskryf. Sy gevolgtrekking was dat Jesus se hart geskeur het. Daarna is meer as 40 boeke oor hierdie onderwerp geskryf. Daarin word verskeie teorieë voorgestel. Die baie teorieë is gewoonlik ʼn aanduiding dat die oorsaak onduidelik is.

Gal en Mirre in die Bybel

Gal en Mirre in die Bybel

Daar het hulle Hom ʼn mengsel van wyn (kan ook asyn wees) en gal gegee om te drink, maar toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie (Matteus 27:34).

Een van hulle hardloop toe gou, vat ʼn spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op ʼn stok vir Hom om te drink (Matteus 27:48).

Hulle wou vir Hom wyn gee met mirre daarin, maar Hy wou dit nie hê nie (Markus 15:23).

Moontlik het Jesus wel die wyn gedrink (ons weet nie), maar Hy het beslis nie die wyn gemeng met gal/mirre gedrink nie. Die wyn wat hulle vir Jesus wou gee, was ʼn ligte wyn wat aangesuur  is. Dit was die algemene drankie van die Romeinse soldate.

Paulus oor gelowiges se bydraes – Waarom gee?

Paulus oor gelowiges se bydraes – Waarom gee?

Wanneer Paulus die fondsinsameling vir die arm gelowiges in Judea motiveer (2 Kor. 8-9), noem hy etlike goeie redes vir die gelowiges om bydraes (vir hierdie saak) te gee.  Die eerste rede is ooglopend: dit sal hulle nood verlig.  Dit gaan oor medemenslikheid.  Maar daar is vir Paulus ook veel belangriker redes waarom die Korintiërs tot die saak behoort by te dra.  Veral laasgenoemde redes is in baie gevalle ook toepaslike motiverings vir gelowiges om vandag nog koninkrykswerk-bydraes te gee.