Tagged: Bybel

image_pdfimage_print

Die weg van die Here is die weg van die woord

 

Christianity preaches the infinite worth of that which is seemingly worthless and the infinite worthlessness of that which is seemingly so valued – Bonhoeffer

Die weg van die Here is die weg van die woord

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Jesus Christus het ‘n hoë agting vir die Skrif. Hy ken dit en verwys gereeld daarna. Toe Hy reg aan die begin van sy bediening deur die duiwel in die woestyn versoek is, antwoord Hy hom deur uit die Skrif aan te haal. Sy sending was om die Skrif te vervul; nooit het Hy van die Skrif vergeet of dit geminag nie; nooit het Hy van die Skrif verskil nie. Hy glo aan die inspirasie van die Skrif – die hele Skrif. Hy erken die menslike outeurskap, maar getuig oor die uiteindelike Goddelike outeurskap van die Skrif.

Geen jota of tittel

The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread. -Anatole France, skrywer en Nobel pryswenner (1844-1924)

Geen jota of tittel

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Jesus wys almal tereg wat God se opdragte ignoreer of afwater. Hy dink aan die volle woord van God: Want voorwaar Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie (Matteus 5:18 – OAV). ‘n Jota is die kleinste letter in die Griekse alfabet;  ‘n tittel is ‘n klein merk wat soortgelyke Hebreeuse woorde van mekaar skei. Jesus dink dus hier aan die geskrewe woord van God. Jesus het nooit God se woord verwerp nie – Hy het dit wel vervul en verduidelik sodat mense dit beter kan verstaan. Jesus interpreteer die woord reg en pas dit toe.

Wat het Jesus Christus self oor die Bybel gesê?

The depths of our misery can never fall below the depths of mercy. —Richard Sibbes

Wat het Jesus Christus self oor die Bybel gesê?

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Christene leer by wat Jesus Christus sê. Ons moet sy voorbeeld volg en sy gebooie gehoorsaam. Daarom moet ons sy verstaan van die Skrif aanvaar. Ons moet van die Skrif glo wat Jesus Christus daarvan geglo het.

In Jesus se tyd het mense nie boeke gehad nie – ook nie die Bybel soos ons dit ken nie.  In hulle sinagoges was daar wel boekrolle van die Ou Testamentiese boeke. Dit was die kosbaarste besittings van die gemeenskap. Die Joodse aanbidding het op die lees van hierdie boekrolle en die verduideliking daarvan gefokus.  Die Jode was baie bekend met wat ons vandag as die Ou Testament ken.

God se woord is noodsaaklik

 

As a well spent day brings happy sleep, so life well used brings happy death. -Leonardo da Vinci (1452-1519)

 

God se woord is noodsaaklik

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

 Almal van ons se korttermyn begeertes verskil. Party wil die wêreld sien; party wil lekker eet; party wil in die buitelug lewe, ens. Ons het verskillende smake, belangstellings en stokperdjies. Kom dit egter by ons langtermyn begeertes is daar meer ooreenstemming: ons wil ‘n doel in ons lewe hê; ons wil gelukkig wees; ons wil deel van iets groter as onsself wees. Mense soek ‘n resep om daar uit te kom. Die probleem is dat dié Een van wie ons moet hoor ons nie op ons eie kan ontdek nie. Hierdie Persoon het Hom egter deur sy woord aan ons geopenbaar. Calvyn sê dat die Skrif ons bril is – die lense waardeur ons God, die wêreld en onsself moet sien. Toe Jesus vir sy dissipels vra of hulle Hom nie wil verlaat nie, antwoord Petrus:  Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee (Johannes 6:68)

image_pdfimage_print