Tagged: Bybel

image_pdfimage_print

Vraag oor die gesag van die woord van God

 

How much larger your life would be if your self could become smaller in it  – G. K. Chestertom

Vraag oor die gesag van die woord van God

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Hoekom kom verskillende groepe Christene tot uiteenlopende teologiese gevolgtrekkings as hulle die Bybel lees? ‘n Belangrike deel van die antwoord het te doen met gesag – wie is die eindgesag van ons gevolgtrekkings? Nie almal antwoord dit op dieselfde wyse nie. Vir party (soos die Rooms-Katolieke Kerk) is tradisie net so belangrik soos die Skrif. Vir ander (baie van die liberale teoloë) is die menslike rede en ondervindings net so belangrik soos die Skrif – die Skrif moet in lyn wees met ons rede en ondervindings. Vir ander (soos gereformeerdes)  staan die Skrif bo tradisie, rede en ondervindings – dit is die finale gesag.

God se woord is finaal

There is more to be learned at the foot of the cross than anywhere else in the world. —J.C. Ryle

God se woord is finaal

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

 

In Handelinge 17:1 – 15 lees ons van Paulus se besoeke aan Tessalonika en Berea. Die twee episodes het baie in gemeen:

  • In beide begin Paulus sy werk in die sinagoge.
  • In beide word God se woord verkondig en daar word oor die Skrif geredeneer.
  • Tweespalt ontstaan, want  sommige word oortuig en sluit hulle by Paulus aan, terwyl ander sy boodskap verwerp.

Besware teen die leer van die duidelikheid van die Skrif

 

I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use. -Galileo Galilei, fisikus en sterrekundige (1564-1642)

Besware teen die leer van die duidelikheid van die Skrif

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Daar is mense wat glo dat die leer van die Skrif nie so duidelik is as wat sommige Christene wil beweer nie. Hierdie besware val uiteen in drie groepe.

  • Die mistiese beswaar

God is bonatuurlik. Daarom kan die mens nie betekenisvol van Hom praat nie. Hierdie beswaar word dikwels voorgehou as ‘n nederige poging om God te red van al die mensgemaakte beskouings. Hulle glo die Christelike geloof is geheimsinnig, want dit gaan oor dinge wat nie in woorde beskryf kan word nie. Daarom kan ons nooit seker wees van ons interpretasie van die Skrif nie.

God se woord is duidelik

“Your vocation in life is where your greatest joy meets the world’s greatest need.” ~ Frederick Buechner

God se woord is duidelik

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Die Westminster Geloofsbelydenis sê aangaande die duidelikheid van die Skrif die volgende:

  • Sekere dele van die Skrif is duideliker as ander dele. Nie elke gedeelte het ‘n ooglopende, duidelike verklaring nie.
  • Die belangrikste dinge wat ons moet weet, glo en doen, is duidelik in die Skrif.
  • As ‘n noodsaaklike gedeelte nie duidelik genoeg in ‘n sekere gedeelte van die Skrif is nie, word dit elders duidelik gemaak.
image_pdfimage_print