Tagged: Bybelverse

image_pdfimage_print

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Ek luister uit die hemel uit

“We are not cisterns made for hoarding, we are channels made for sharing.” – Billy Graham

Bybelverse wat verkeerd gebruik word:  Ek luister uit die hemel uit

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

 En my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel uit en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel (2 Kronieke 7:14)

As ons die Skrif reg wil interpreteer, moet ons nie net die literêre konteks nie, maar ook die historiese konteks oorweeg. Baie van wat in die Bybel beskryf word, het in antieke bevolkings gebeur. Intussen het taal, leefstyl, regeringstelsels en kultuurwaardes van tyd tot tyd verander.

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God laat alles ten goede meewerk.

“Suffering is part of the human condition, and it comes to us all. The key is how we react to it, either turning away from God in anger and bitterness or growing closer to Him in trust and confidence.” – Billy Graham

 Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God laat alles ten goede meewerk.

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

 Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is (Romeine 8:28)

As ek sê God is goed, wat sê ek? God se hart is waar, sy liefde suiwer – ons sien dit in die goedheid en genade wat Hy in oorvloed gee: U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae (Psalm 23:6)

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God doen alles wat ons vra

“I have failed many times, and I would do many things differently. For one thing, I would speak less and study more, and I would spend more time with my family.” – Billy Graham

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God doen alles wat ons vra

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen (Johannes 14:13 – 14).

Waar het jy geleer om te bid? Ouers/skool/oupa/ouma/glad nie Almal moet iewers begin. Jesus was êrens op ‘n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het (Lukas 1:1)

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Waar twee of drie in my Naam saam is

“The thing we need to know more than anything else is that we are forgiven. That’s what Christ can do.”- Billy Graham

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Waar twee of drie in my Naam saam is

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

Want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle (Matteus 18:20)

Waar is God? Hoekom kan ek Hom nie sien nie? Vrae wat kinders dikwels vra. Die Bybel sê Hy is oral teenwoordig. Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas (Psalm 139:7 – 10).

image_pdfimage_print