Tagged: Wêreldsiening

image_pdfimage_print

Vereistes vir ‘n wêreldsiening

 

“Pride is the devil’s dragnet in which he takes more fish than in any other, except procrastination.” C. H. Spurgeon

Vereistes vir ‘n wêreldsiening

‘n Wêreldsiening moet sekere sleutelvrae kan beantwoord:

  • Die werklikheid: Wat is werklik? Hoekom bestaan iets? Bestaan God?
  • Oorsprong: Waarvandaan kom ons?

Wêreldsiening: Die Christelike wêreldsiening

Every living soul has a sphere of influence. Let him see to it that he fills it (J. C. Ryle)

 

Wêreldsiening: Die Christelike wêreldsiening

James N. Anderson het ‘n baie interessante, interaktiewe boek geskryf: What’s your Worldview? Ek gaan onder andere hiervan gebruik maak in ‘n aantal blogs.

Die Christendom is vandag die grootste godsdiens in die wêreld. Die middelpunt is Jesus Christus. Christene glo dat Hy nie alleen ‘n groot profeet en geestelike leermeester is nie, maar dat Hy die Seun van God en self ook God is – die Verlosser van die wêreld. Daar is ‘n persoonlike God wat volmaak in goedheid, kennis en mag is. God het die heelal uit niks geskep nie en onderhou dit voortdurend. Ons as mense is na die beeld van God gemaak om in ‘n persoonlike liefdesverhouding met Hom en ons naaste te leef. Daar is dus objektiewe morele standaarde vir die lewe: God se goeie en wyse gebooie wat opgesom kan word as liefde vir Hom en liefde vir die naaste.

Wêreldsiening: Het Jesus van Nasaret uit die dood opgestaan?

There is an intolerance which is downright praiseworthy – that is, the intolerance of false teaching in the pulpit (J. C. Ryle)

Wêreldsiening: Het Jesus van Nasaret uit die dood opgestaan?

James N. Anderson het ‘n baie interessante, interaktiewe boek geskryf: What’s your Worldview? Ek gaan onder andere hiervan gebruik maak in ‘n aantal blogs.

Om uit te vind wat mense van Jesus dink, is waarskynlik die doeltreffendste manier om die veld van jou wêreldsiening te vernou.  Elke teïstiese wêreldsiening het ‘n onderskeidende siening van wie Jesus is, wat Hy gedoen het en wat met Hom gebeur het. So byvoorbeeld maak die Christendom daarop aanspraak dat Jesus gekruisig is en op die derde dag weer opgestaan het. Dit was ‘n letterlike, fisiese en liggaamlike opstanding. Jesus keer terug uit die graf met dieselfde liggaam waarmee Hy die graf ingegaan het. Dit was nie net ‘n geestelike opstanding nie. Teïste wat nie Christene is nie, ontken die opstanding van Jesus.

Wêreldsiening: Het God met mense gekommunikeer?

Christ’s truth is seldom made a nation’s property, and kept a nations property, without pains, without struggles and without trouble.

 

Wêreldsiening: Het God met mense gekommunikeer?

James N. Anderson het ‘n baie interessante, interaktiewe boek geskryf: What’s your Worldview? Ek gaan onder andere hiervan gebruik maak in ‘n aantal blogs.

 

‘n Persoonlike wese het die vermoë om te kommunikeer. Mense kommunikeer met mekaar en hulle doen dit op verskillende maniere. Natuurlik kan God kommunikeer as Hy wil. Het Hy al gekommunikeer? Ja. Ons verwys hierna as God se openbaring. Dit is tog wat ons van ‘n persoonlike Opperwese sou verwag. Sy openbaring is in die openbaar: God het met mense individueel en kollektief gepraat – deur profete en deur sy geïnspireerde woord. Alle mense kan God se kommunikasie hoor of lees. Dit is nie ‘n geheime, private openbaring nie.

image_pdfimage_print