Wanneer en waar is 1 Petrus geskryf?

image_pdfimage_print

Wanneer en waar is 1 Petrus geskryf?

Alles in aggenome kan ons met goeie rede aanvaar dat Petrus die apostel die brief 1 Petrus tussen 60 en 65 n.C. geskryf het terwyl hy in Rome was. Daar is egter navorsers wat redes het om ander datums voor te stel vir die ter skrifstelling van 1 Petrus.

Die vraag oor die datum waarop hierdie brief geskryf is, hang ten nouste saam met die vraag oor die outeur van die brief.  [Lees gerus die twee artikels wat hierdie vraag bespreek].  Navorsers wat nie die outeurskap van Petrus die apostel aanvaar nie, bereken verskeie moontlike datums (selfs tot so laat as 95 n. C.), elkeen met hul eie motiverings.

Sommige navorsers (bv. Elliott, 2000:137) plaas die brief byvoorbeeld na 70. n.C., en gevolglik is Petrus se outeurskap van die brief vir hulle uitgesluit.  Hoe kom hulle aan 70 n.C.?  “Babilon” in 1 Pet. 5:13 verwys baie waarskynlik na Rome, soos algemeen in ander Christelike en Judese geskrifte.  Hierdie ander geskrifte dateer egter (volgens hierdie navorsers) almal later as 70. n.C., dit wil sê na die vernietiging van Jerusalem en die tempel deur die Romeine, soortgelyk aan dit wat die Babiloniërs vroeër gedoen het (vandaar die gelykstelling tussen Rome en Babilon).  Gevolglik moes 1 Petrus ook later as 70 n.C. geskryf gewees het (en kon Petrus dit nie geskryf het nie).

Hierteenoor voer Marshall (1990:23) aan dat dit reeds oortuigend bewys is dat daar wel voor 70 n.C. gevalle bestaan waar daar na Rome as “Babilon” verwys word.  Gevolglik blyk hierdie belangrike veronderstelling vir Elliott se argumente rondom die outeurskap en datum van die brief, ongeldig bewys te wees.

As dit dan wel aanvaar word (soos baie vroeg reeds in die Christelike tradisie) dat Petrus die apostel die brief geskryf het, behoort dit waarskynlik nie later gedateer te word as 64/65 n.C. nie.  Die rede hiervoor is dat daar ‘n algemeen aanvaarde tradisie bestaan dat Petrus in daardie tyd onder Nero tereggestel is in Rome.  ‘n Aantal navorsers dateer die brief ietwat vroeër op grond van 1 Pet. 2:13-17 se oproep tot onderwerping aan die owerhede.  Dit lyk onwaarskynlik dat Petrus Christene op so ‘n kalm wyse daartoe sou oproep om hulle aan die keiser te onderwerp nadat Nero Christene op ‘n wreedaardige manier in Rome laat teregstel het.  Hierdie keiserlike aksie teen die Christene het in 64 n.C. plaasgevind, en gevolglik kan die brief voor 64 n.C. gedateer word, maar waarskynlik steeds na 60 n.C.

Navorsers is dit egter omtrent almal eens dat “Babilon” in 1 Pet. 5:13 wel na Rome verwys, en dat die brief dus daar geskryf is.  Ten minste twee kerkvaders, naamlik Papias en Clemens van Aleksandrië, bevestig hierdie siening.  Die brief maak ook melding daarvan dat Markus aan die geadresseerdes groete stuur (5:13).  Daar is ‘n sterk tradisie dat Markus en Petrus saam in Rome was voordat Petrus (ongeveer 65 n.C.) hier gesterf het.

Alles in aggenome sou ons dus met goeie rede kan aanvaar dat Petrus die apostel die brief 1 Petrus tussen 60 en 65 n.C. in Rome geskryf het.


Lees gerus in die volgende boeke meer oor die onderwerp:

  • ELLIOTT, J.H. 2000. 1 Peter – A New Translation with Introduction and Commentary. (The Anchor Bible, v. 37B.) New York: Doubleday.

MARSHALL, I.H.   1990.   1 Peter.   Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press.

 

Skrywer: Ds Dirk Venter

 

image_pdfimage_print

You may also like...