Die Geestelike Dissiplines: Hoe verander God lewens (17)

image_pdfimage_print

God rarely seems to use a man who pampers himself with luxury. —Kenneth Prior

Die Geestelike Dissiplines: Hoe verander God lewens  (17)

Dallas Willard, Professor aan die University of Southern Califonia se School of Philosophy en leraar in die Southern Baptist Church, het ‘n belangrike boek geskryf: The Spirit of the Disciplines. [Hy is onlangs oorlede.] Ek gaan baie op hierdie boek staatmaak in hierdie reeks oor geestelike dissiplines.

Diens  

Nou gebruik ons goedere en krag vir die bevordering van goed vir ander en die bevordering van God se agenda op aarde. Ek kan ander dien as liefdesdaad sonder om te dink hoe dit my  vermoë om God te volg, sal verbeter. Daar is niks hiermee verkeerd nie, en dit mag my selfs geestelik versterk. Ek mag ander dien om my te leer om trots, besitlikheid, jaloesie, haatdraendheid, gierigheid te beheer. Nou is my diens ‘n geestelike dissipline.

 

Diens paradoksaal is die pad om ons vry te maak van ander mense. Ons is nou nie meer mensplesierders nie, maar vrees die Here. Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met ‘n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan (Kolossense 3:22 – 24).

Diens is veral belangrik vir mense wat hulle in posisies van invloed, mag en leierskap bevind. Om as dienaar te leef terwyl jy ‘n sosiaal belangrike rol vervul, is uitdaging. Ongelukkig gee die kerk min leiding aan hierdie mense – soos die wêreld glo ons dat hulle dit gemaak het. Mense sien hierdie suksesvolle mense as gesaghebbendes op geestelike gebied as gevolg van hulle sukses in die lewe.

Jesus het baie gesê oor wyse waarop leiers moet leef. Matteus 20:25 – 28 is ‘n stelling oor hoe die wat groot is hulle moet gedra. Om groot te wees en soos ‘n dienaar te leef is moeilik. Dit is die voorbeeld waarvoor hierdie stukkende wêreld wag. Die gedrag kry jy deur die dissipline van diens in die krag van God. Daarom het Jesus vir sy dissipels gesê om mekaar se voete te was en self voorbeeld gestel het (Johannes 13:14).

Diens aan ander in die gees van Jesus laat ons toe om te wees wie ons is – ‘n dienaar van God wat nou hier is en met die vermoë om hierdie goeie en nodige dinge te doen vir iemand anders.

Gebed

Gebed is kommunikasie met God – ‘n gesprek met God. As ons bid, praat ons met God. Gesonde gebed gaan meestal gepaard met ander dissiplines – leer, nadenke, aanbidding en soms afsondering en vas. Gebed kan ‘n doeltreffende dissipline wees. Jesus se raad aan sy dissipels in die tuin van Getsemane – waak en bid. Gebed het ‘n geestelik versterkende effek op alle aspekte van ons persoonlikheid. Daardie gesprekke met God maak ‘n onuitwisbare indruk op ons denke en ons bewustheid van Hom.

Hoe meer ons bid, hoe meer wil ons bid. As ons die resultate van gebed  – die reaksie van ons Vader op ons gebede – sien,  spoel ons vertroue in God se mag na ander gebiede van ons lewens.

Gebed as dissipline versterk ons geestelike lewe net as ons leer om gereeld te bid (1 Tessalonisense 5:17). Ons moet leer om God  se teenwoordigheid in alles wat ons doen, aan te roep. God sal ons in liefde ontmoet, liefde sal ons gedagtes op Hom fokus. Ons hele lewe moet in die teenwoordigheid van God gebaai word.

Gebed sal net in ons lewens gevestig word as ons ander dissiplines ook beoefen – soos afsondering en vas. Bybelstudie en gebed alleen nie voldoende nie – ons lewens as geheel moet verander word deur ook van ander dissiplines gebruik te maak.

image_pdfimage_print

You may also like...