Die Groot Geloofswoordeboek: Biskop

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Biskop

‘n Biskop is deel van ‘n hiërargiese sisteem van kerkregering (*Amp), dit wil sê ‘n sisteem waarin sommige ampsdraers gro­ter ge­sag het as ander. Dit staan teenoor die sogenaamde presbi­teriale sisteem waarin alle ampte in die kerk gelyk is. Daar is ‘n hiërargiese sisteem in hoogkerklike denominasies, soos die *Katolieke Kerk, die *Anglikaanse Kerk, en die *Ortodokse Ker­ke van Oos-Europa. In die Katolieke Kerk is daar van onder af: pries­ters, biskoppe, aartsbiskoppe, kardinale en die pous heel bo. Elke amp is belangri­ker en dra meer gesag as die vorige een. Die biskop is die hoof van ‘n diosees, wat uit ‘n aantal kerke/ge­meentes in ‘n bepaalde gebied bestaan.

 

Hierdie sisteem staan teenoor die presbiteriale sisteem in die Gereformeerde wêreld waar alle ampte (predikant, ouderling, dia­ken) gelyk is (of ten minste behoort te wees) sodat die een nie ge­sag oor die ander het nie.

 

In die Bybel kom die woord “biskop” nie in Afrikaanse ver­talings voor nie. Daar is ‘n Griekse woord episkopos/episkope (Hand 20:28; Fil 1:1; 1 Tim 3:2; Tit 1:7; 1 Pet 2:25) wat in Katolieke vertalings met biskop vertaal word. Protestantse vertalings wis­sel tussen opsie­ner/overseer, gemeenteleier en ouderling/elder, met die probleem dat daar alreeds ‘n ander woord is wat redelik konsekwent met ouder­ling of oudste vertaal word (presbuteros, Engels: presbyter). Die verskil tussen Katolieke en Protestante oor die vertaling van epi­skopos is interessant. Die Katolieke gebruik graag “biskop” omdat dit hulle pas om dié woord in die Bybel te hê. Hulle het immers die amp van biskop in die kerk. Maar dit pas nou weer die Protestan­te om nie hierdie woord in die Bybel te hê nie omdat hulle nie so ‘n amp het nie. Dis ‘n interessante voorbeeld van hoe ‘n vertaler se eie situasie die vertaling (soms onbewus) beïnvloed. (*Bybelverta­ling)

Alle woorde gemerk met  ʼn * word elders bespreek.

 

Outeur: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...