Die koninkryk van God in die Nuwe Testament

image_pdfimage_print

“Christianity teaches that, contra fatalism, suffering is overwhelming; contra Buddhism, suffering is real; contra karma, suffering is often unfair; but contra secularism, suffering is meaningful. There is a purpose to it, and if faced rightly, it can drive us like a nail deep into the love of God and into more stability and spiritual power than you can imagine.”  – Tim Keller

 

Die koninkryk van God in die Nuwe Testament

Die koninkryk van God is ‘n baie algemene tema in die Bybel. Ek gaan ‘n hele aantal blogs gebruik om te probeer vasstel wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek gaan onder ander gebruik maak van The Kingdom of God: Christopher W. Morgan en Robert A. Peterson (reds) 2012.

 Ons sien duidelik die spanning tussen die alreeds/nog nie struktuur. Die twee tydperke en koninkryke oorvleuel – een is besig om te vervaag en die ander groei geleidelik: Die duisternis is aan die verbygaan, en die ware lig skyn alreeds (1 Johannes 2:8); Die nag is byna verby; dit is amper dag (Romeine 13:12).

 

 Die fondament vir God se koninkryk word in die Ou Testament gelê. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy (koninkryk) strek oor alles en almal (Psalm 103:19). God se koninkryk was en is soewerein oor alle koninkryke. Teenoor Hom is al die bewoners van die aarde soos niks; Hy doen soos Hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat Hom daarvan kan weerhou en vir Hom kan sê: ‘Wat doen U? nie ’ (Daniël 4:35). Hy is nie ‘n plaaslik god wat oor ‘n stukkie land regeer nie – sy koninkryk geld vir elke persoon op aarde en elke vierkante sentimeter van die land. God maak sy koninklike status, karakter en heerskappy deur mense wat Hy uitgekies het, bekend. Hulle het dit neergeskryf – nie alleen vir hulle gebruik nie, maar vir die gebruik van toekomstige geslagte – ook vir ons.

 Veral in die Matteus-evangelie is daar baie verwysings na die koninkryk van God. Om ‘n algemene gevoel te kry van die koninkryk van God gaan ons net na hierdie evangelie kyk. Ons gaan na verskeie aspekte van die koninkryk kyk:

  • Koninkrykverwysings dien as raamwerk vir die hele evangelie.
  • Die koninkryk is die sentrale motief in die prediking van Johannes die Doper en Jesus Christus.
  • die koninkryk behels onder andere beproewing in die huidige en vergoeding in die toekoms.
  • Dissipels van die koninkryk moet ander beïnvloed en in die openbaar getuig.
  • Die koninkryk staan sentraal in Jesus se bergrede.
  • Koninkryksetiek mag konvensionele wysheid weerspreek.
  • Jesus se gelykenisse oor die koninkryk.

 

image_pdfimage_print

You may also like...