Die Ons Vader-gebed: Laat u Naam geheilig word

image_pdfimage_print

Confidence: The feeling you have before you understand the situation. — Conrad Hackett

 

Die Ons Vader-gebed:  Laat u Naam geheilig word

In 1984 het Prof David Bosch vyf Bybelstudie sessies by die jaarlikse konferensie van die Christian Medical Fellowship gehou oor hierdie gebed Die volledige sessies is op hulle webblad beskikbaar. Ons gaan in ‘n hele aantal blogs na kernidees uit hierdie sessies kyk.

 

Die dissipels weet dat God se Naam vir God se persoon of vir God self staan. Hulle ken ook die gebod: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie (Eksodus 20:7).

Hulle ken ook die profete se klaagliedere oor die misbruik en ontheiliging van God se Naam: Israel onteer God se Naam deur slawe wat vrygelaat is weer te dwing om slawe te word (Jeremia 34:16);  hulle doen God se Naam oneer aan deur bloedvergieting en die aanbidding van afgode (Esegiël 36:20 – 23 – nie minder as vyf keer word in hierdie paar verse verwys na die oneer wat God se Naam aangedoen word nie); hulle doen God se Naam oneer aan deur swakkes se koppe plat te trap en diegene wat hulleself nie kan verweer nie, te verontreg (Amos 2:7).

 

 Al hierdie verse verwys na optrede van God se mense. Almal sê dat Israel God se Naam voor die heidene onteer deur dit wat hulle aan ander mense doen.  God se Naam word geheilig as ons regverdig teenoor ander optree. Heiligheid het dus ook ‘n sosiale perspektief.  Daarom moet ons ons voortdurend afvra watter beeld van God projekteer ons deur ons dade en optrede.

 

Laat u Naam geheilig word, is woorde wat die eerste Christene gebid het te midde van vervolging met die hoop dat die vervolging gou sou eindig en sy Naam geheilig word. Mettertyd het die heiliging van God se Naam ‘n sinoniem vir privaat aanbidding geword – die bekering na die Christelike geloof.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...