Die Oordeelsdag

image_pdfimage_print

Die Oordeelsdag – Jan van der Watt

Saartjie vra:

In ons belydenis sê ons:” Vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode.” Wanneer is dan die oordeelsdag? Word ons dan nie onmiddellik geoordeel as ons sterf nie?

Antwoord:

Prof. Jan van der Watt antwoord:

Daar moet onderskei word tussen geoordeel wees en die oordeelsdag. Die Bybel is op baie plekke baie duidelik dat daar ‘n finale oordeel gaan wees – lees byvoorbeeld Openbaring 20:11vv. en Matteus 25:31vv. Die beeld wat gebruik word, is dié van ‘n outydse hofsaak. Mense sal in die hof voor die hemelse Regter verskyn en dan sal die boeke oopgemaak word en die oordeel gevel word. Soos in ‘n hof, sal dit finaal wees.

‘n Mens kry egter ook die idee van ‘geoordeel wees’ in die Bybel. Die gedagte is dat Jesus se woorde so duidelik is, dat daar geen twyfel bestaan oor wat reg en wat verkeerd is nie. Hy sê tog duidelik dat elkeen wat in Hom glo die ewige lewe sal hê (Johannes 5:24) en niemand sal hulle uit die hand van Hom of sy Vader ruk nie (Johannes 10:28-30). Met ander woorde, jy weet self waar jy staan – aan die kant van Jesus of aan die kant van die duiwel. As jy aan die kant van Jesus staan, kan jy nou al weet wat die Regter eendag gaan sê. Nog te meer, as jy jou rug op Jesus gedraai het en nie aan sy kant staan nie, dan weet jy ook baie goed wat op jou wag. Jesus het jou mos gewaarsku. Dit is wat die Bybel bedoel met ons is nou al reeds geoordeel. Ons weet wat die uitslag gaan wees. Kyk hoe stel Johannes dit in 12:48:  ‘Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel: die woorde wat Ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel’. Met die finale oordeel op die laaste dag gaan daardie uitslag net deur die groot hemelse Regter bevestig word.

Outeur: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...