Die Tien Gebooie: Inleiding (2)

image_pdfimage_print

This is the age of sermonettes; and sermonettes make Christianettes (John Stott).

 

Die Tien Gebooie: Inleiding (2)

Ons het vanjaar reeds na die Apostoliese Geloofsbelydenis en die Ons Vader-gebed gekyk. Ons gaan nou na die Tien Gebooie kyk. Ek gaan onder andere gebruik maak van Michael S. Horton se  The Law of Perfect Freedom.

 Ons het in die vorige blog gesien dat die Tien Gebooie deel van God se geopenbaarde wil is. Hierdie soeke na God se geopenbaarde wil word deur verskeie faktore belemmer.

Kom ons kyk na ‘n paar.

  • Bybelse ongeletterdheid.

Americans revere the Bible – but by and large, they don’t read it (George Gallup). Dit is ‘n wêreldwye verskynsel. Geen wonder daar is vandag geen verskil tussen die optrede van “Christene” en nie-Christene nie. Ons kan nie meer tussen reg en verkeerd onderskei nie, want ons lees nie meer die Bybel nie.

  • Onsekerheid oor die Ou Testament

 Baie van ons weet nie wat om met die Ou Testament te doen nie. Israel in die Ou Testament was onder die wet en Christene in die Nuwe Testament is onder die genade. Daarom het die Ou Testament niks vir ons te sê nie. Dit is nie so nie: die Ou Testament praat nog steeds met ons. Daar is natuurlik sekere seremoniële wette – soos die tempeldiens met sy offers – wat nie meer op ons van toepassing is nie.  In die Nuwe Testament kry ons geen oproep om die seremoniële wette te gehoorsaam nie. Daar is wel oproepe om die morele wette – soos die Tien Gebooie – te gehoorsaam. In die Nuwe Testament word hierdie wette vollediger verduidelik en kry ‘n nuwe toepassing.

  • Ou Testamentiese prediking

Hoe dikwels hoor ons nog prediking uit die Ou Testament. Prediking uit die Ou Testament deesdae klink soos een van Aesop se fabels – ‘n slim storie met ‘n morele les aan die einde. Gedeeltes word nie meer volgens hulle konteks verduidelik nie. Die Ou Testament vertel ons nie net van die koms van die Messias en nou dat Hy gekom het, is dit van geen waarde meer nie. Dit is deel van die volledige drama van verlossing. Die Bybel vertel vir ons een aaneenlopende verhaal.

 

Met hierdie as agtergrond kan ons nou na die gebooie self kyk. Ons begin by die aanhef.

 

image_pdfimage_print

You may also like...