Eenheid en Verskeidenheid in die Bybel(1) – Die Probleem

image_pdfimage_print

Eenheid en Verskeidenheid in die Bybel(1) – Die Probleem – Hermie van Zyl

Ons word groot met die gedagte dat die Bybel een boek is. Ons praat soms ook van die “Groot Boek”. Maar ons vergeet die Bybel is eintlik ‘n biblioteek van 66 boeke: 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament.

Trouens, die woord “Bybel” is afgelei van die Griekse woord biblia wat “boeke” beteken. Nog meer: die Bybel het, konserwatief bereken, oor ‘n periode van ongeveer 1 000 jaar ontstaan – deur verskillende tye en omstandighede heen, geskryf deur ‘n groot getal skrywers, die meeste onbekend aan ons. En verder bestaan die Bybel uit verskillende genres of literatuursoorte.

Die vraag ontstaan nou tereg: Is dit nie aanmatigend van ons om te sê dat die Bybel een sentrale boodskap het nie? Die bekende Afrikaanse literator, Lina Spies, trek byvoorbeeld te velde teen predikers wat voorgee dat hulle die Bybel kan reduseer tot een enkele boodskap en mense boonop oproep om dit maar net kinderlik te glo. Sy sê:

Die Bybel sê baie dinge op verskillende maniere; die Bybel vra om nie vereng te word deur die verabsolutering van enkele verse (en hulle dan) buite konteks aan te haal nie. Om te lees, beteken om begrypend te lees, en wie verstaan ‘n boek waarvan hy net enkele bladsye of paragrawe gelees het?”

DIE BURGER, 20/9/08

VOLKSBLAD, 27/9/08

 

Die vraag ontstaan nou: Praat die Bybel met een stem, of met baie? Het die Bybel net een waarheid, of baie? Nog meer: Is daar vir almal net een waarheid, of bied die Bybel baie waarhede waaruit ons kan kies wat ons pas?

Hierdie vrae het te make met die ou probleem van eenheid en verskeidenheid in die Bybel. Want ons kan twee feite nie wegredeneer nie:

(a) Ons het met ‘n verskeidenheid van 66 boeke te doen, maar

(b) hierdie 66 boeke is nie sonder rede in een boek saamgebind nie.

Beide feite moet hanteer word as ons reg wil laat geskied aan die probleem van eenheid en verskeidenheid in die Bybel. 

 

Outeur: Prof Hermie van Zyl

 

image_pdfimage_print

You may also like...