Geloofsvrae: Die Gees werk deur Christus

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die Gees werk deur Christus – Adrio König

DIE HEILIGE GEES

Die verhouding tussen die Gees en Christus

Die Gees het deur Christus gewerk

Waarom is die hoofstuk oor die Heilige Gees die kortste van al die hoofstukke? Is dit ‘n teken dat ons eintlik verleë is oor die werk van die Gees? Oor Jesus skryf ons so baie, en oor die Gees so min?

 

Nee, die teendeel is waar. Ons het soveel oor die Gees te sê dat ons dit nie in een hoofstuk kan inkry nie. Sowel die heil as die kerk is alles die werk van die Gees. Die hoofstuk oor die Gees en sy werk sou dus ons langste hoofstuk gewees het as ons dit nie onderverdeel het nie. Trouens uit wat nou volg, sal dit duidelik word dat ons selfs die hoofstuk oor Christus onder die werk van die Gees sou kon indeel. Dit is immers die Gees wat tydens Jesus se aardse optrede deur Hom gewerk het.

 

As ons oor die Gees begin dink, maak ons gewoonlik twee foute: ons begin te laat oor Hom dink – asof Hy eers begin werk het na sy uitstorting op die Pinksterfees, en ons dink Hy is met Pinkster uitgestort om die afwesige Christus te vervang.

Die skrywers van die NT is enersyds duidelik daaroor dat die Gees alreeds tydens Jesus se aardse bediening deur Hom gewerk het, en andersyds dat Christus – ook ná sy hemelvaart – deur die Gees op aarde teenwoordig is en werk. Daar is dus ‘n baie ryk en gevarieerde verhouding tussen die Gees en Christus, en sommige praat selfs van ‘n bepaalde identiteit tussen hulle (2Kor 3:17).

Dit is waar dat Christus ná Pinkster deur die Gees werk, maar dit is net so waar dat die Gees voor Pinkster deur Christus gewerk het. Die NT het heelwat verwysings daarna. Die Heilige Gees neem die inisiatief by Jesus se geboorte, doop en versoeking. Jesus begin sy openbare bediening `vol van die krag van die Gees,’ en kondig sy `werksprogram’ aan met verwysing na die Gees wat op Hom is. Dit is deur die krag van die Gees dat Hy duiwels uitdryf. Hy jubel deur die Gees. Christus het Homself deur die Gees aan God geoffer. Die Gees het Christus uit die dood opgewek en Hom daardeur aangewys as die Seun van God. Voor sy hemelvaart gee Christus deur die Gees bevele aan sy dissipels (Mat 1:20; 3:16; 4:1; Luk 4:1,14,18; Mat 12:28; Luk 10:21; Heb 9:14; 1Pet 3:18; Rom 1:4; Hand 1:2). Dit is opvallend dat die skrywers van die NT tydens byna elke hoogtepunt in Jesus se lewe na die werk van die Gees verwys. Ons sou daaruit kon aflei dat Jesus se hele lewe onder die heerskappy van die Gees gestaan het, en sy hele bediening deur die krag van die Gees uitgevoer is.

Hierdie besondere verhouding tussen die Gees en Christus het al vroeër, in die verwagting van sommige profete, ‘n rol gespeel. Veral in Jesaja lees ons dat die Gees op die dienaar van die Here sal wees. Die Gees sal rus op die takkie uit die stomp van Isai; die Gees van God sal op die dienaar van die Here kom juis wanneer daar sprake daarvan is dat Hy die wil van die Here aan die nasies sal bekend maak; later hoor ons dat die Gees van die Here op die dienaar sal kom juis as daar van die salwing van die dienaar sprake is (Jes 11:1-2; 42:1; 61:1).

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...