Geloofsvrae: Christus-Gees – ’n ryk gevarieerde verhouding

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Christus-Gees – ’n ryk gevarieerde verhouding – Adrio König

Christus-Gees – ‘n ryk gevariëerde verhouding

Dit is nie maklik om die verhouding tussen Christus en die Gees te beskryf nie. Hulle word op ‘n merkwaardige manier afgewissel. Die gelowiges is in Christus (Rom 8:1) én in die Gees (Rom 8:9 OAV), Christus woon in die gelowiges én die Gees woon in hulle (Rom 8:10,11), die gelowiges praat deur Christus en deur die Gees (letterlik in 2Kor 2:17 en 1Kor 12:3), hulle is vrygespreek in die Naam van Jesus én deur die Gees (1Kor 6:11), hulle is in Christus geheilig (afgesonder) én deur die Gees geheilig (1Kor 1:2; Rom 15:16). Dit is dus onmoontlik om Christus en die Gees van mekaar los te maak en twee aparte lewens te laat lei. Hulle is onafskeidelik aan mekaar verbonde sodat Paulus kan skryf: `As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie’ (Rom 8:9). In die tyd tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms doen hulle dieselfde werk. Die Een is in en saam met die ander Een teenwoordig.

In hierdie sin is dit ‘n oorvereenvoudiging om te sê die Gees kom die heil toepas wat Christus vir ons verdien het. Enersyds maak dit die Gees los van Jesus se aardse bediening terwyl ons gesien het die Gees was stap vir stap by Jesus betrokke, en andersyds skep dit die indruk dat die Gees op sy eie, sonder die betrokkenheid van Christus, die heil in ons lewens en in die wêreld indra. Ons het reeds gesien dat dit wat van die Een gesê word, ook van die ander Een geld.

Net vir die interessantheid sou ‘n mens ‘n lysie kon maak van funksies wat ons gewoonlik aan die Gees toeskryf, maar wat in die NT net sowel deur Christus gedoen word: bekering (Hand 9:3ev), heiligmaking (1 Kor 1:30; Kol 1:22), sending (Mat 28:18-20; Rom 1:5), die opbou van die gemeente (Ef 4:15-16; Kol 2:6-7), die besondere ampte en hulle werk (Ef 4:11ev).

Om dit op te som sou ‘n mens kon sê Christus is teenwoordig in, en werk deur, die Heilige Gees op so ‘n wyse dat die teenwoordigheid en werk van die Gees tegelyk die teenwoordigheid en werk van Christus is.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...