Gesamentlike aanbidding

image_pdfimage_print

True religion is like the smallpox. If you get it, you give it to others and it spreads. —C.T. Studd

 

Gesamentlike aanbidding

Is dit nodig? Is dit nie voldoende as ek my afsonder en God aanbid nie? nee. Gesamentlike aanbidding speel ‘n onontbeerlike rol om die geestelike vuur in my aan te blaas en aan die brand te hou. Ware aanbidding is ‘n ondervinding van die hart.There’s an element of worship and Christianity that cannot be experienced in private worship or by watching worship. There are some graces and blessings that God gives only in the ‘meeting together’ with other believers” (Don Whitney – Spiritual Disciplines). Wat is hierdie graces and blessings waarvan hy hier praat. Hier is ‘n paar:

  • Ontwaking/Bewuswording

Ons kom dikwels in gesamentlike aanbidding met die gevoel dat ons in ‘n geestelike mis loop. Tydens die probleme van die week, die harde stampe van die wêreld besef ons dikwels nie wat werklik belangrik is nie. Ons moet ons kop weer skoon kry, en ons stadige hart weer ‘n hupstoot gee.

 

Kyk na die ondervinding van die psalmis in Psalm 73. Hy verkeer in wanhoop oor die hooghartige goddeloses.  Maar die mis verdwyn as hy in die teenwoordigheid van God kom: Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is (73:16 – 17). Hoeveel keer het ons nie ook hierdie waarheid ontdek nie. As ons voel ons is geestelik afgetakel, moet ons nie by die gesamentlik aanbidding wegbly nie – ons moet juis daarheen gaan: Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug! (73:28).

 

  • Versekering

God het van die begin besef dat dit nie goed vir die mens is om alleen te wees nie. Daarom moet ons deel van ‘n geloofsgemeenskap wees. Elia het op ‘n stadium gedink dat hy alleen was, maar God het aan hom 7 000 mense gegee wat nie hulle geloof laat vaar het nie (1 Konings 19:18). God het ons gemaak om deel van sy kerk te wees – deel van sy geloofsgemeenskap.

 

  • Vordering

Die geloofsgemeenskap is die plek waar ons geestelik opgebou, bemoedig en vertroos word (1 Korintiërs 14:3). Ons groei nie deur na preke te luister, huis toe te gaan en dit dan in ons lewens inwerk nie. Dit kan gebeur onder die leiding van die Heilige Gees, maar veral as ons saam aanbid. God wil nie net ons denke verander nie, maar ook ons harte.

 

  • Aanvaar die leiding van ander

Gesamentlike aanbidding herinner ons daaraan dat ons geloof  basies is om te ontvang – dit is nie ons eie inisiatief nie. In gesamentlike aanbidding ontvang ons ook die leiding van ander. In private aanbidding sit ons in die sitplek van die bestuurder – ons besluit wat om te lees, wanneer om te bid, wat om te bid, watter evangeliewaarhede om te aanvaar ens. In gesamentlike aanbidding besluit ander wat ons gaan lees of sing en hoe lank ons aan elke element gaan bestee. Ons ontvang. Persoonlike aanbidding is noodsaaklik, maar ons moet ook aanbid waar iemand anders die besluite neem. Gesamentlike aanbidding dissiplineer ons om te reageer.

 

  • Beklemtoon vreugde

A shared joy is a double joy (Sweedse spreekwoord). Ons vreugde verdiep en ons aanbidding neem toe, want ons vreugde in Jesus neem toe as ons saam met ander geloofsgenote aanbid. Die geheim van die vreugde van gesamentlik aanbidding is dat ons ons met Jesus Christus en sy heerlikheid besig hou, maar ook die wete dat ons nie alleen is om ons siele te voed nie.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...