Hoe hanteer ek kritiek?

image_pdfimage_print

 

Once you become aware that the main business that you are here for is to know God, most of life’s problems fall into place of their own accord – J. I. Packer

 

Hoe hanteer ek kritiek?

To avoid criticism, do nothing, say nothing, and be nothing – Elbert Hubbard

Leiers kan nie bekostig om niks te doen nie. Daarom is kritiek deel van die pakket van die leier. Bevestiging vandag beteken geensins dat jy môre ook bevestig sal word nie. Leiers is een besluit verwyder van kritiek.

 

Eric Geiger sê dat om kritiek goed te hanteer, het ons vyf karaktereienskappe nodig.

  1. Nederigheid

Leiers wat kitiek goed hanteer is nederig. Hulle stem nie noodwendig met die kritiek saam nie, maar hulle besef dat hulle nie altyd reg is nie. Dit vereis nederigheid om nie te oorreageer nie.

 

  1. Liefde

Kritiek maak seer. Al mag ons dit probeer wegsteek, maak dit diep binne-in ons seer. Wat ons in staat stel om kritiek te verwerk, is nie ‘n dik vel nie, maar liefde vir die mense wat ons dien. Ons liefde vir mense hou ons aan die gang ten spyte van kritiek. Leiers wat die mense vir wie hullle dien liefhet, laat nie toe dat kritiek veroorsaak dat hulle nie verder dien nie.

 

  1. Oortuiging

Leiers wat oortuig is van hulle opdrag, word nie sommer deur kritiek van stryk gebring nie. ‘n Leier sonder oortuiging word deur elke mening beïnvloed. As ‘n leier oortuig is van die pad wat hy moet loop, sal kritiek seermaak, maar dit sal hom nie ontspoor nie.

 

  1. Wysheid

Wyse leiers kan onderskei tussen kritiek wat geïgnoreer kan word en watter kritiek ernstig is. Ernstige kritiek is belangrik – ons moet daaroor nadink en daaruit leer.  Omdat leiers met wysheid die insig het om te besluit watter kritiek geïgnoreer kan word, word hulle nie platgedruk deur kritiek nie.

 

  1. Geloof

So baie mense is afhanklik van die goedkeuring van ander mense. As jy die Here ken en aan Hom behoort, het jy reeds sy goedkeuring. Kritiek verander nie hierdie werklikheid nie. Net deur Jesus Christus te volg, kan jy mense liefhê en nie ontsteld word as hulle jou nie lief het nie. As ons identiteit in Hom is, word ons nie deur kritiek vernietig nie – as on leierskap bevraagteken word of ons diens nie waardeer word nie.

 

Om kritiek te verwerk, is nooit maklik nie. Ons moet hierdie riglyne gebruik om ons te help.

 

 

image_pdfimage_print