Jeremia 10

image_pdfimage_print

Jeremia 10 – Marius Nel

ʼn Leser vra:

Ek sal graag klaarheid wil hê oor die volgende paar verse in Jeremia 10:2-3. Daar is aan my versoek om weg te doen met die kersboom tydens Adventstyd na aanleiding van wat in Jeremia staan.

As ek dit lees verstaan ek dat daar bedoel word dat n’ afgod uit hout gekerf word en dan versier en aanbid word. Vir my sê dit glad nie dat dit direk verwys na die kersboom nie. Ek verwys ook na die NG leesrooster wat verduidelik dat die kersboom wel Bybelse betekenis het – boom van die lewe ens. Ek wil graag die waarheid ken en word tans “geïntimideer” deur familie wat voel dis verkeerd. Ek wil nie hulle in moeilike posisie plaas as hulle by ons kom Kersfees vier nie, maar ek wil ook graag vir hulle kan verduidelik indien hulle voel ons is verkeerd. As ek verkeerd is sal ek dit so aanvaar. Ek probeer om my lewe te bou op die Skrif/Woord van God en ek vind dit moeilik om die hele kersboom so ʼn GROOT ISSUE te maak. Vir my gaan dit oor BAIE meer as die kersboom = dit gaan oor JESUS! Maar ek wil nie mense affronteer nie.

 

Hier is die verse uit Jeremia 10:2 – 6 waarna die leser verwys:

2So sê die Here: Moenie die gewoontes van die heidennasies aanleer nie.

Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidennasies wat daarvoor bang is.

3Hulle voorskrif om ‘n god te kry, is sinloos:

hulle kap ‘n boom in die bos af, ‘n ambagsman kerf dit uit met ‘n beitel,

4hy versier dit met silwer en goud, met hamer en spyker slaan hy dit vas dat dit nie omkantel nie.

5Sulke gode kan net so min praat as ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommerland; hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie.

 

Antwoord:

Dr Marius Nel antwoord:

Jy lees Jeremia heeltemal korrek. Dit gaan oor afgode en hulle nutteloosheid – iemand moet die afgod maak en dan met spykers vaskap sodat dit nie in die wind omwaai nie. En dan buig mense voor dié beeld en aanbid dit!

As strydgeskrif teen afgode het dit niks met ná-Christus Kersbome of vierings te make nie.

En deur die eeue het Christene die Kersboom ʼn betekenis gegee wat hulle Kersvierings sinvol gemaak het. Daarom meen ek kan jy met vrede die Kersboom hou, solank jy vir die kinders vertel waaroor dit gaan – die geboorte van Jesus, die Verlosser van die wêreld.

Kyk ook na die volgende artikeltjie.

 

KERSFEES VIR CHRISTENE?

Meeste Christene weet vandag dat Kersfees aanvanklik ʼn heidense gebruik was wat in die vierde eeu deur die kerk oorgeneem is om die geboorte van Christus te vier. Die vroegste kerk het nie sy geboortedag herdenk nie. En Hy sou ook nie in die middel van die koue Midde-Oosterse winter gebore gewees het nie – herders het dan nie in die oop veld gebly nie.

Die kerk het ook talle ander heidense gebruike oorgeneem en verchristelik. Trouens, baie van wat vandag die wese van die kerk vorm, het so uit die omringende wêreld in die kerk tereggekom.

Beteken dit dan dat Christene nie Kersfees moet of mag vier nie? Ek meen nie so nie. Want Kersfees het deur die eeue ʼn Christelike betekenis gekry met ʼn enorme impak op die wêreld. Trouens, dis een van die min Christelike feesdae wat die hele wêreld as’t ware tot stilstand kom.

Wat krities belangrik is, is dat ons kinders elke jaar opnuut sal hoor waaroor Kersfees gaan – ons geskenke is ʼn dowwe weerspieëling van God se geskenk as Hy sy Seun aan dié wêreld oorlewer.

Moet ons nie eerder die Joodse feeste begin vier nie? Dis immers in die Ou Testament? Die vroegste Christelike kerk het dit waarskynlik slegs gevier terwyl die meerderheid lidmate Jode was. Die Christelike kerk uit die heidendom het dit nooit gevier nie, en met reg: die wetgewing van die Ou Testament is in Christus vervul en die oesfeeste van die Ou Testament het verander na die verwagting van ewige rus en saligheid.

Outeur: Dr Marius Nel

 

image_pdfimage_print

You may also like...