Jesus se opstanding uit die dood (20:1-31)

image_pdfimage_print

Jesus se opstanding uit die dood (20:1-31) – Francois Malan

Hoofstuk 20 vertel van Maria Magdalena en twee dissipels wat uit die donkerte van dié Sabbat opdoem, en hulle haas na die graf van Jesus op die Sondagmôre; daarna verskyn Jesus aan Maria; die aand verskyn Jesus  aan die dissipelgroep; ‘n week later verskyn Hy  aan Tomas; met ‘n samevattende slot in verse 30-31.

Maria Magdalena en twee dissipels besoek Jesus se graf (20:1-10)

 

‘n Vrou is die eerste getuie van die oop graf

 

20:1 Voor sonop, in die oggendskemering van  die eerste dag van die week (Paassondag) wat die vorige aand met sononder begin het, kom Maria Magdalena by graf aan. Inklusief gereken (Vrydag-Saterdag-Sondag) is dit die derde dag (vgl. 2:19-22 se drie dae). Sy sien (blepoo , merk op) die klip is van die graf onttrek – weggerol, ‘n oop graf.

 

20:2 Diep geskok en radeloos oor die oop graf, waarin sy nie eers gaan kyk het nie, hardloop Maria na die dissipels toe. Vir Petrus en die ander dissipel vir wie Jesus liefgehad het (Johannes?)  sê sy: ‘hulle het Hom weggeneem…’ – grafrowery was bekend in daardie tyd  (keiser Claudius 41-54 n.C. het ‘n dekreet uitgevaardig wat die doodstraf bepaal vir grafskenders en lykrowers), maar Maria dink waarskynlik die Jode het Jesus weggeneem om sy lyk in die veroordeeldes se graf weg te gooi (vgl. die kommentaar by 19:38) – ‘…en ons weet nie waar hulle Hom gesit het nie.’

            Hoewel die vrou die eerste persoon was wat ontdek het dat die graf oop is, was die getuienis van ’n vrou destyds nie deur die Jode aanvaar nie. Haar getuienis oor die opstanding is ook onvolledig, en haar interpretasie verkeerd. Maar sy kry die dissipels aan beweeg.

 

Twee dissipels is getuies van die leë graf

 

20:3-7 Die twee dissipels hardloop deur die strate na die graf toe, Johannes vinniger as Petrus, hy sien (blepoo, merk op) die doeke, maar is huiwerig om in te gaan. Eie aan sy impulsiewe aard storm Petrus in. Hy sien (theooreoo, kyk stip na die onverwagte, net doeke!) die doeke netjies opgerol (netjies soos Jesus die oorskietkos laat optel het na die vermeerdering van die brood, 6:12), maar Petrus kan nie dink wat hier aangaan nie – in elk geval lyk dit nie na lykrowery nie, wat die kosbare kleed wat Josef verskaf het daar sou laat en nog opvou ook nie.

            Die twee mans-getuies van die leë graf met die doeke vervul die Joodse eis dat twee getuies moet saamstem (Deutr.19:15). Vir die Evangelis is dit die teken dat Jesus die grafdoeke vir ewig verlaat het, en opgestaan het uit die dood – anders as Lasarus wat met doeke om sy hande en voete en sy kop uit die graf gekom het, en later weer gesterf het (11:44).

 

20:8 Toe gaan die ander dissipel ook in. Hy sien (horaoo, sien) ook die doeke so opgevou lê  en hy glo dat Jesus opgestaan het, en dat Hy die Woord van God is, self God, wat mens geword het, soos hy in 1:1,14 geskryf het. Hy sien die betekenis van die opgevoude grafdoeke as die teken van die grootste wonder wat hy in hierdie Evangelie beskryf. (Drie woorde word gebruik vir ‘sien’ wat stadigaan tot hulle deurdring tot verstaan). Sien én glo is ‘n tema in hierdie Evangelie (1:12-14; 20:29)

 

20:9 Nadat die dissipels deur die leë graf oortuig was dat Jesus opgestaan het, het hulle die Skrif begin verstaan wat heenwys na Jesus se dood en opstanding en die betekenis daarvan vir die wêreld – dat Hy moes opstaan uit die dood, die goddelike moet (dei). Van die moontlike Skrifgedeeltes waarna verwys word, is o.a. Ps.16:10: U sal my (my siel) nie in die doderyk laat bly nie, nog minder sal u u Heilige oorgee om verderf te sien; Ps.110:1: Die HERE (Jahweh) het vir my Here (Adonai) gesê: sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande as ‘n voetbank vir jou voete gestel het (Jesus haal dit aan in Mark.12:37, ook in Mat. en Luk.); Hosea 6:2: Hy sal ons na twee dae laat herlewe, op die derde dag sal Hy ons laat opstaan, en ons sal in sy teenwoordigheid lewe; Jona 1:17 wat drie dae en drie nagte in die maag van die vis was, word in Mat.12:40 deur Jesus as die teken gegee aan die slegte afvallige skrifgeleerdes en Fariseërs wat van Hom ‘n wonderteken geëis het om Hom te legitimeer.  Vgl. Jesus se woord dat Hy na drie dae moet opstaan (Mark.8:31).

 

20:10 Die tafereel word afgesluit met die twee dissipels wat elkeen na sy huis toe gaan. Volgens 19:27 is Jesus se moeder, Maria, tuis by die geliefde dissipel.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...