Psalm 28 (2)

image_pdfimage_print

 

“May your choices reflect your hopes, not your fears.” – Nelson Mandela

 

Psalm 28 (2)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

28:3 – 4: ‘n Gebed om vergelding van die goddelose.

Die psalmis gaan voort met sy pleidooi. Nou verwys hy na die aard van die optrede waarna hy uitsien.

3Moet my nie wegvoer saam met goddelose mense nie, mense wat onreg pleeg,

wat oor vrede praat met hulle naaste terwyl daar kwaad in hulle harte is.

Die psalmis begin deur te sê dat die goodeloses weggevoer moet word – waarskynlik na hulle dood. Hy definieer hierdie goddelose mense as mense wat onreg pleeg. Hy verduidelik nou hoekom hulle goddeloos is en hoe hulle onreg pleeg. Hulle praat oor vrede met hulle naaste – hulle praat asof hulle in vrede met hulle wil lewe en asof hulle die welstand van hulle naaste soek. Maar in hulle harte is daar kwaad. Kwaad is die teenoorgestelde van vrede. Hulle beplan dat iets sleg met hulle naaste sal gebeur. In hulle harte beteken hulle dink en beplan wat verkeerd is terwyl hulle oor goeie dinge praat. Die psalmis aanvaar dat die gemeenskap op eerlikheid berus – hart en woord moet ooreenstem. Hy kla dat hierdie gesindheid tekortskiet by die mense. Die bidder is bang dat daar geen onderskeid tussen hom en die goddeloses sal wees as hy nou moet sterf nie. As hy saam met goddeloses omkom, is die bidder van God afgesny. As regverdige pleit hy by God om hom anders te behandel as die mense wat onreg doen

 

4Vergeld hulle ooreenkomstig hulle dade, hulle bose optrede;

vergeld hulle vir hulle handewerk, laat hulle kry wat hulle verdien.

Die psalmis pleit dat hy nie hulle lot sal belewe nie, maar bid dat hulle vergeld sal word. Twee maal lees ons vergeld hulle. Die woorde dade … optrede … handerwerk skilder die goddeloses as mense wat hard werk. Die psalmis wil hê dat hulle daarvoor toepaslik vergeld moet word. Maar die woord bose laat ons verstaan wat hier aangaan. Om moeilikheid te maak, is boos.

 

29:5:

5Omdat hulle nie ag slaan op die Here se dade en op sy handerwerk nie, sal Hy hulle afbreek en nie opbou nie.

Hierdie vers begin met die rede vir die Here se optrede. Daarna verklaar hy dat die Here beslis sal optree. Hier word na die gesindheid van die goddeloses uit ‘n ander hoek gekyk: hulle slaan nie ag op sy dade en handewerk nie.

  • Hulle aanvaar nie die dade van die Here as patroon vir hulle eie dade nie. Ontrou is ‘n gesindheid teen die ander lede van die gemeenskap en teenoor God. Hulle ignoreer hulle verpligtings teenoor die Here en die ander lede van die gemeenskap.
  • Hulle hou nie rekening met hoe die Here teenoor hulle gaan optree nie – dat Hy sal toesien dat hulle vir hulle dade vergeld word nie. Die Here sal inderdaad optree; hulle sal nie wegkom met hulle bose dade nie.

 

Waar daar afgebreek kan word, moet daar ook opgebou kan word. Hierdie mense verdien egter om finaal afgebreek te word. Omdat hulle nie ag slaan nie, sal die Here afbreek. Die feit dat Hy dit doen, wys dat Hy geluister het. Afbreek en opbou is die manier waarop God met mense werk.

 

 

image_pdfimage_print