Skeiding tussen siendes en blindes (9:39-41)

image_pdfimage_print

Skeiding tussen siendes en blindes (9:39-41) – Francois Malan

9:39 Jesus wys op die les van die gebeure. Die genesing van die man word ‘n simbool van die genade én van die oordeel wat Jesus in die wêreld bring. Die doel van Jesus se koms na die wêreld word uitgespel: dat ‘dié wat nie kan sien nie, kan sien; en dat dié wat sien, blindes word’ – sodat mense wat geestelik in die duisternis lewe tot die volle lig van die verlossing kan kom en die Lig van God, God se selfopenbaring in Jesus, kan sien; maar daar is ook mense wat meen dat hulle ‘sien’, maar Jesus nie ken nie of verwerp (Jn 3:17-21, 36; 12:46-48). Die mense wat ontdek dat hulle blind is, kan by Jesus die lig van die lewe kry; dié wat in hulle verwerping van Jesus volhard, bly in die duisternis van hulle blindheid (vgl. Jes 6:10). Die gebondenheid aan die Joodse wetsleer het hulle onbekwaam gemaak om ‘siende’ te word.

9:40 Van die Fariseërs wat Jesus se tweede ontmoeting met die blindgeborene meegemaak het, het Jesus se beoordeling van die gebeure gehoor en aanstoot geneem. Hulle vraag veronderstel ‘n besliste ‘nee’ van Jesus: ‘ons is immers nie blindes nie, is ons?’ Die naam Fariseër kom waarskynlik van die Hebreeuse parasj  ‘afsonder’ – ‘n toegewyde aan die wet, maar het ook die betekenis van ‘verklaar’, ‘uitlê’ en ‘onderrig’. Hulle bestudeer die wet van God, leer dit vir die volk en beywer hulle vir die nougesette toepassing daarvan, veral van hulle onderskeiding tussen rein en onrein. Daarop roem hulle, en beskou hulleself verhewe bo die gewone volk (vgl. 7:49 ‘vervloektes’ – wat deur God veroordeel is); hulle is immers die manne met insig in God se woord.

 

9:41 Jesus sê nie hulle is blind nie, maar: as hulle blind was, sou hulle nie verkeerd (teen God se wil en wet) opgetree het nie. As hulle onkundig was oor die woord van God, wat juis oor Hom in die Ou Testament praat, sou hulle nie skuldig gewees het aan die sonde van ongeloof nie (Jn 16:9). Maar nou sê hulle: ‘ons sien’ – hulle leef in die waan dat hulle die volle lig het en kan sien. Daarom het hulle die oë gesluit vir God se openbaring in Jesus, die Lig vir die wêreld, en wil Hom doodmaak omdat Hy hulle reëls vir rein en onrein oortree het. Omdat hulle nie wil sien nie, bly hulle sonde van verwerping van God en sy openbaring, en veroordeel hulleself tot hulle selfgekose duisternis. So vervul hulle Jesaja 56:10 ‘Dié wat oor my volk moet waak, is almal blind.’ Jesus het gekom om mense voor ‘n beslissing te stel, óf hulle wil sien, óf hulle wil nie (Jn 9:39).

 

Hoofstuk 9 wys hoe openbaring en oordeel saamgaan. Jesus word geopenbaar as die Lig vir die wêreld, wat die lig van die ewige lewe bring vir dié wat Hom aanvaar.  Maar dié wat die openbaring en verlossing, wat Jesus bring, verwerp, word oorgelaat aan hulle selfgekose duisternis.

            Die gawe van insig ontwikkel by die blinde: van sy oë wat oopgaan deur te doen wat ‘die man wat Jesus genoem word’ hom beveel, al weet Hy nie waar Hy is nie (vv11-12), tot die erkenning van Jesus as ‘profeet’ (v17), dan as gestuurde van God (v 33), en dan as ‘die Seun van die mens’ en ‘Here’ (vv37-38). Daarteenoor verklaar die Fariseërs ‘Jesus kom nie van God af nie (v16), Hy is ‘n sondaar en hulle ontken die wonder (v24), hulle weet nie waar Hy vandaan kom nie en ontken sy leer en gesag (v29), hulle verban die man uit hulle gemeenskap en daarmee saam, vir Jesus (v34). So is die verhaal ‘n voorbeeld van die voortgaande werk van die Woord as die Lig vir die mense; sy lig kan nie uitgedoof word deur die duisternis van  mense nie (1:4-5), en illustreer die proses van verlossing en oordeel wat in 3:17-21 uiteengesit is as die reaksie op God se liefde vir die wêreld en die gee van sy Seun (3:16).

            Hierdie wonderwerk is ‘n kragtige getuienis vír Jesus, as die Een wat deur God gestuur is vir die verlossing van ‘n wêreld in duisternis. Deur die eeue is gelowiges, wat dieselfde keuse gemaak het as die blindgeborene, ook verwerp deur familie en die gemeenskap op grond hulle geloof en aanvaarding van Christus as die Here van hulle lewe.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...