Sosiale Geregtigheid

image_pdfimage_print

Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather. -John Ruskin

 

Sosiale Geregtigheid

Daar was ‘n sterk neiging in baie kerke na sosiale geregtigheid. Natuurlik is dit ‘n goeie ding, maar baie van die benaderings het ‘n sterk politieke ondertoon gehad. In die dae van die fundamentalisme het sosiale geregtigheid heeltemal van die tafel afgeval.

 

Wat is sosiale geregtigheid? Scot McKnight sê dat dit drie groot idees behels.

  1. Die woord geregtigheid kry ons dwarsdeur die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Die woorde wat gebruik word om geregtigheid te beskryf, verwys na God wat regverdig is, na God wat sy wil aan die mense openbaar na God se mense wat sy wil uitleef. Die regverdige persoon, is die persoon wat God se wil uitleef – en sy wil is omvattend.
  2. In klassieke Grieks verwys die woord regverdig na ‘n deug van iemand wie se karakter gevorm is deur te lewe wat uitgeleef word in die lig van die wette – ‘n lewe geleef vir die gemeenskaplike welstand van die mense.
  3. Vandag is die betekenis van die woord nie meer so duidelik nie. In hulle boek Social Justice Isn’t What you Think it is, sê Michael Novak en Elizabeth Shaw dat daar ses verskillende gebruike van sosiale geregtigheid in die sekulêre wêreld is:
  • Die regverdige verdeling van voor- en nadele. Dit vereis ingryping deur die regering.
  • Wie besluit wat dit is? Hoe kan dit bereik word?
  • Die gemeenskaplike welstand. Hier val die klem op geleenthede.
  • Die progressiewe agenda. Hierdie is aktiviste vir groter regeringsingrype en groter spandering aan hulle gunsteling sake.
  • Nuwe burgerregte soos geslag, seks en reproduksie.

 

Novak se gevolgtrekking is dat sosiale geregtigheid se spesifieke karakter sosiaal is op twee maniere:

  • Die vaardigheid om assosiasies te vorm; en
  • Die doel om die gemeenskap te bevoordeel.

 

Dit is duidelik dat sosiale geregtigheid se betekenis mettertyd aangepas is. Daarom is dit noodsaaklik dat as ons van sosiale geregtigheid praat ons dit moet definieer.

image_pdfimage_print