Tagged: Bybelverse

image_pdfimage_print

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Afsluiting

In the Old Testament the New is concealed; in the New the Old is revealed – Augustinus

Bybelverse wat verkeerd gebruik word:  Afsluiting

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

Paulus gee raad aan sy jong leerling, Timoteus: Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God (1 Timoteus 1:11). Paulus vertel hom van die inherente krag van die woord van God: Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (2 Timoteus 3:16 – 17). Paulus dring daarop aan dat Timoteus die woord versigtig moet hanteer, want dit is ‘n kragtige wapen.

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Pas jou hart op

You do not judge the paintings; they judge you – kennisgewing by die ingang tot die Louvre

Bybelverse wat verkeerd gebruik word:  Pas jou hart op

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit  bepaal jou hele lewe (Spreuke 4:23).

Baie mense vind dit moeilik om hulle gedagtes en gevoelens met ander te deel. In sommige kulture word kwesbaarheid as ‘n teken van swakheid gesien. Mense voel verleë om hulle harte vir ander oop te maak. Baie mense gebruik dan juis hierdie vers om hulle siening te regverdig.

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Bekeer julle en word gedoop

God knows nothing of solitary religion. No man ever went to heaven alone – John Wesley

Bybelverse wat verkeerd gebruik word:  Bekeer julle en word gedoop

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang (Handelinge 2:38).

Petrus preek sy eerste preek na die uitstorting van die Heilige Gees op pinksterdag. Hy eindig sy preek met hierdie woorde: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dit was ‘n goeie preek: By die aanhoor hiervan is die mense diep getref – hulle het hulle eie Messias vermoor. Hulle is skaam en voel skuldig; hulle het berou. Daarom vra hulle vir Petrus en die ander apostels: Wat moet ons doen, broers.

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Die gebed van die gelowige

Not even in this world does sin pay its servants good wages. —C.H. Spurgeon

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: Die gebed van die gelowige

 Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring (Jakobus 5:15).

As ons siek is, laat ons die ouderlinge kom, bid vir die sieke en salf hom met olie. En tog, soms sterf die pasiënt. Hoekom gebeur dit? Kom ons begin by ‘n kant.

Eerstens: geloof in Christus is noodsaaklik vir alle aspekte van die Christelike geloof. As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon (Hebreërs 11:6). Geloof is ‘n belangrike element in genesing.

image_pdfimage_print