Tagged: Geestelike groei

image_pdfimage_print

Christene moet groei – Inleiding

Something more is needed than merely belonging to this Church, or that Church, to take a man to heaven –  J. C. Ryle

 

Christene moet groei – Inleiding

R. C. Sproul het ‘n kort boekie – Five Things every Christian needs to grow – geskryf. Hierin identifiseer hy vyf dinge waarin ‘n Christen moet groei. Ons gaan ‘n paar blogs hieraan spandeer.

 Om ‘n Christen te wees beteken om ‘n lewende verhouding met die God van die heelal te hê. Dit begin as ‘n mens ‘n nuwe skepping in Hom word en in geloof vir Jesus Christus as Here aanvaar. Maar, soos atlete, moet Christene ook oefen, opofferings maak en sekere dissiplines aanvaar. Ons toewyding aan hierdie dissiplines sal ons doeltreffendheid in ons diens aan ons Here bepaal.

Christene moet groei – Rentmeesterskap

 

But it does not follow that the doctrine is not true, because we cannot understand it. It is the weakness of our poor minds and intellects that we must blame, and not the doctrine – J. C. Ryle

Christene moet groei – Rentmeesterskap

R. C. Sproul het ‘n kort boekie – Five Things every Christian needs to grow – geskryf. Hierin identifiseer hy vyf dinge waarin ‘n Christen moet groei. Ons gaan ‘n paar blogs hieraan spandeer.

Die eerste offer waarvan ons in die Bybel lees, is dié van Kain en Abel. Die Ou Testamentiese aanbidding fokus op die offersisteem. Ons kerkgeboue het nie meer altare waar ons diere offer nie. Christus het die nodigheid daarvoor weggeneem. Maar dit beteken nie dat Christene nie meer moet offer nie. Ons word steeds opgeroep om God te aanbid en offers vir Hom te bring: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen (Romeine 12:1).

Is Geestelike groei ‘n intellektuele proses?

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now – Chinese spreekwoord

Is Geestelike groei ‘n intellektuele proses?

Meeste jong Christene fokus op die verstaan van hulle geloof. Ons moet egter oppas dat ons “kennis” van die Christelike geloof nie droog en intellektueel word nie. Dikwels voel ons dat ons geloof geen diepte het nie – asof ons emosies nie geraak word deur dit wat ons glo nie. Iewers is iets nie lekker nie.

Geestelike groei

God is never pleased with ignorant worship, with worship that is not grounded in the knowledge of God. —R.C. Sproul

 

Geestelike groei

Mense woon gereeld eredienste by – hulle buig hulle hoofde in gebed, hulle luister na ‘n preek, hulle sing saam … maar baie van hulle groei nie geestelik nie. Hulle glo dat met hierdie optrede hulle hulle Christelike verpligtings nagekom het. Wat ‘n tragedie.

image_pdfimage_print