DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (8

image_pdfimage_print

DIE VERHAAL VAN JESUS DEUR DIE OË VAN MARKUS (8 – Jan van der Watt

Deel 3 – die inhoud van Markus 8:22-16:20

 

Die eerste deel van Markus (1:1-8:21) het Jesus geteken as die Seun van God wat wonders doen en kragtig optree. Hy is ‘n suksesverhaal – so lyk die eerste “wip van die wipplank” – dit wip op. Nou kom die tweede “wip” en hierdie keer gaan dit vanuit menslike oogpunt ondertoe.   

 

Episode 6: Markus 8:22-9:50

Kyk noukeurig na 8:22-9:29. Watter tekens van “skynbare mislukking” kan jy hier sien? …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Die draaipunt – ‘n verhaal wat anders lyk, want dit dra die tekens van lyding:

 • Jesus genees ‘n blinde… twee maal! (8:22-26)
 • Petrus bely en Jesus kondig sy dood aan (8:27-33)
 • Navolging deur die dissipels beteken kruisdra (8:24-9:1)
 • Die verheerlikte Jesus is die lydende Jesus (9:2-13)
 • Selfs die dissipels sukkel – die bose geeste wil nie na hulle luister nie, maar met Jesus is dit anders (9:14-29)

 

 

Kyk net na die volgende:

 

 1. Met sy vorige genesing (7:31-37) het Jesus twee siektes met een slag gesond gemaak – Hy het alles goed gedoen! Nou (8:22-26) moet Hy twee probeerslae vat om een siekte te genees. Dit is Markus se subtiele manier om vir ons as lesers te wys dat die verhaal nou draai… wipplank wip af.
 2. Ander draai ook – Petrus word ‘n instrument in die hande van die duiwel (8:33) omdat hy nie verstaan nie… Jesus moet ly, want dit is God se wil. Jesus se dissipels verstaan eenvoudig nie wat aangaan nie. Jesus sal die pad alleen moet loop, want of sy dissipels kan Hy nie werklik staatmaak nie (9:14-29).
 3. Christenwees is nie net maanskyn en rose nie – dit is nie net wonders doen en skares trek nie. Dit is ook diens en lyding. Jy moet soos Jesus jou kruis dra (8:24-9:1)

 

Op die manier word ‘n ander sy van Jesus en Christenskap geteken: Jesus moet ook ly. Dit gaan nie net om glorie nie, maar ook om lyding… Die verheerliking op die berg trek alles egter net mooi in perspektief – die Een wat gaan ly, is steeds die verheerlikte Seun van God (9:7). Dieselfde Jesus wat wonders doen en mense genees is ook die Seun van God wat aan die kruis moet sterf.

 

In die wipplank wat begin af gaan, skitter daar tog ligpunte wat ‘n mens help om die “afgaan” behoorlik te verstaan – dit “geskitter” het al begin toe Jesus die bose gees uit die seun uitgejaag het wat sy dissipels nie kon nie (9:14-29). Hoewel Jesus aan ‘n kruis vasgeslaan gaan word, beteken dit alles behalwe magteloosheid. Die Seun wat aan die kruis hang, bly die Seun wat kragtige wonders kan doen. Dit is nie volslae mislukking nie – inteendeel, dit is deel van God se plan. Sterwe gaan verander in opstanding. Kyk na Markus 9:30-50: 


 • Die ligpunt… Jesus gaan sterf, maar gaan ook opstaan (9:30-32)
 • Hoe verstaan ek dit alles… deur die regte waardes te hê – Jesus se waardes: Byt vas en moenie dit vir ander swaarder maak nie (9:42-50)
   • wie is die belangrikste? Dinge word op hulle kop gedraai (9:33-37)
   • wie’s ons mense? Wie nie teen ons is nie, is vir ons (9:38-41)

 

 

Ja, daar is ook ‘n ander kant aan die suksesvolle Jesus – Hy gaan sterf, maar nie in hopeloosheid nie. 

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...