‘n Nuwe Kategismus: Vraag 6

image_pdfimage_print

Under every behavioral sin is the sin of idolatry (Martin Luther).

 

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 6

Vraag: Hoe kan ons God verheerlik?

 

Antwoord:  Ons verheerlik God deur Hom te geniet, lief te hê, te vertrou en deur sy wil, voorskrifte en wet te gehoorsaam. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

 

 

Teksvers:

Julle moet die Here julle God liefhê en altyd sy opdragte gehoorsaam: al sy voorskrifte en bepalings en gebooie (Deuteronomium 11:1).

 

Kommentaar:

Die hele lewe van ‘n Christen moet net lof en dank aan God wees. Ons moenie eet of drink of slaap, maar ons moet tot God eet en werk en slaap en praat. Dit alles doen ons tot sy lof en verheerliking … Omdat ons alles van God ontvang, moet ons alles voor sy voete neerlê en sê: “Ek sal nie in sonde  wat vir U onaanvaarbaar is, lewe nie.” Ons verheerlik God as ons Hom in ons siel bo alle ander skepsels in die wêreld grootmaak; as ons aan Hom die hoogste plek  in ons liefde en vreugde gee; as ons alles op Hom gerig is. Ons sal nie God deur enige skepsel aanstoot gee nie. Ons vra in liefde: “Wie het ons in die hemel behalwe U?”

 

God is deur die verbond ons God. Elke gelowige het die titel Christen aan hom oorgedra – hy erf dit van God. Daar is baie meer gerusstelling in God ons God as wat die hart van die mens kan begryp. Dit is groter as die mens se hart. Daarom, al kan ons nie sê dat rykdom of eer of vriende ens. ons s’n is nie, kan ons wel deur die Gees sê dat God ons s’n is. Nou is sy wysheid ons s’n … onder die skuldlas van sonde is sy genade daar om ons te vergewe; in enige behoefte is Hy daar om vir ons te voorsien of om dit goed te maak. As God ons s’n is, is alles wat Hy kan doen ook ons s’n en wat Hy het, is ook ons s’n. God wil hê dat sy heerlikheid ons doel moet wees sodat Hy Homself aan ons kan gee.

 

Hierdie kommentaar is deur Richard Sibbes (1577 – 1635) geskryf. Hy was ‘n Engelse Puriteinse teoloog. In die vroeë 17de eeu staan hy in Londen bekend as the heavenly Doctor Sibbes. Hy was die leraar by Gray’s Inn in Londen en  meester  van Catherine Hall, Cambridge. Sy bekendste werk is The Bruised Reed and Smoking Flax. Hierdie kommentaar kom uit Divine Meditations  in The Complete Works of Richard Sibbes, Volume VII (Edinburgh: James Nichol, 1864).

 

Verdere leesstof:

 “Glory”, “Enterprise”, and “Holiness” in Concise Theology, deur J. I. Packer.

 

Gebed:

God gee dat ons almal van daardie gelukkige mense sal wees.  As ons God ons God kan noem, sal ons probeer, deur die Heilige Gees, om soos God te wees. Sy Goddelike beeld sal op ons siele gestempel wees; ons sal probeer om volgelinge van God, ons Vader, te wees. Of ons nou eet of drink of wat ons ook al doen, sal ons dit tot eer van God doen. Jy wat God joune kan noem, mag God jou van hierdie oomblik af help om Hom meer en meer te verheerlik; As God jou God is en sy liefde jou hart oorstroom, sal jy by elke geleentheid bereid wees om sy eer en heerlikheid te bevorder. God, wees U hulle God en gee dat hulle God hulle eer mag wees. Here Jesus. Amen.

 

Hierdie gebed is deur George Whitefield (1714 – 1770) geskryf. Hy was ‘n Engelse Anglikaanse predikant. Hy het 13 maal oor die Atlantiese Oseaan gevaar en vir 34 jaar preek hy in Engeland en Amerika (as deel van wat as die Groot Ontwaking bekend staan). Jy kon sy stem oor groot afstande hoor. Dit word gesê dat hy by geleentheid deur meer as 30 000 mense in die buitelug gehoor is. (Onthou dit was voor die dae van mikrofone!) Hy het in sy lewe meer as 18 000 preke gelewer. Minder as 90 het behoue gebly.

 

Hierdie gebed kom uit:  “Sermon LXXIII: God a Believer’s Glory” in Sermons on Important Subjects by the Rev. George Whitfield (London: Fisher, Son & Jackson, 1832), 764–768.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. (Hierdie artikel is slegs vertaal)

 

image_pdfimage_print

You may also like...