Tagged: Alle Paaie lei na Jesus

image_pdfimage_print
AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (3)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (3) – Adrio König

10.1.3 Jesus as Jahwe

Die eerste is die gebruik om uitsprake wat in die Ou Testament van Jahwe gegeld het, in die Nuwe op Jesus toe te pas. Dit is ’n algemene gebruik in die Nuwe Testament. Hier volg drie taamlik willekeurige voorbeelde.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (2)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (2) – Adrio König

10.1.2 Die oorsprong en betekenis van die Eienaam Jahwe

Hierdie Naam vir God word op ’n dramatiese manier aan Moses in die woestyn bekend gemaak (Eks 3:14-15). Dit is interessant dat ons ’n bietjie later in Eksodus (6:2) uitdruklik lees dat die Here Hom nie vroeër onder hierdie naam aan die aartsvaders bekend gemaak het nie, maar wel onder die Naam El Shaddai. Dit klink na ’n vreemde opmerking omdat die aartsvaders al vrylik die Naam Jahwe (Here) gebruik het (Gen 15:8; 16:2). Dit staan trouens al oor en oor in Genesis 2.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (1)

Alle Paaie lei na Jesus: Die Benamings van God (1) – Adrio König

Hoofstuk 10

Die benamings van God

Ons moet van die begin af duidelik onderskei tussen twee groepe benamings. Die een is die Naam (eienaam) van God, en dit is Jahwe wat meestal as Here of HERE vertaal word. Dit is die enigste werklike Naam vir God in die sin van sy eienaam.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Die uittog uit Egipte (11)

Alle Paaie lei na Jesus: Die uittog uit Egipte (11) – Adrio König

9.3.3 Jesus se eie uittog

Ons lees en hoor elke jaar die pragtige geboorteverhale van Jesus. Maar ons vergelyk hulle selde met mekaar. Selfs as ons preke daaroor hoor, is dit óf oor Matteus, óf oor Lukas se verhaal.  Kom ons vergelyk hulle ’n keer en kyk waar kom ons uit.

image_pdfimage_print